Eindwerken en projecten

Elke student is tijdens zijn studieloopbaan betrokken bij meerdere projecten. Dat kan gaan over groepswerken, individuele projecten en uiteraard op het einde betreft het de bachelor- of masterproef. Het is natuurlijk bijzonder boeiend indien zo'n project een reële vraag van een partner betreft. Onze studenten worden daardoor uitgedaagd om met een echte 'klant' in zee te gaan. Uiteraard bieden de docenten altijd begeleiding en sturen zij de studenten de goede richting uit. 

Heb je een idee voor een project die past bij een van onze opleidingen? Of heb je een onderzoeksvraag die je graag aan onze studenten uitbesteed? Er zijn heel wat mogelijkheden om die 'in onze mand' te leggen! Begin alvast met dit formulier en je hoort van ons. 

Meer over ons onderzoek lees je hier.

tuinontwerp

Voorbeelden

  • In onze diverse IT-opleidingen zowel op graduaats- als bachelorsniveau is aan de eindstage ook een eindproject gekoppeld. De student krijgt op de stageplaats een opdracht die hij individueel uitwerkt. Voorbeelden zijn het updaten van de FAQ, bugs opsporen in een nieuw softwareprogramma en een oplossing voorstellen, verschillende leveranciers voor een bepaalde service in kaart brengen en de voor- en nadelen oplijsten… 
  • In andere opleidingen is het (eind)project niet per se gekoppeld aan de eindstage, maar wordt het werkveld wel betrokken via een jurering
    • De werkveldpartner is opdrachtgever en geeft tussentijds feedback en is uiteraard deel van de beoordelende jury.
    • De werkveldpartner is enkel deel van de beoordelende jury.
  • In onze diverse IT-opleidingen zowel op graduaats- als bachelorsniveau is aan de eindstage ook een eindproject gekoppeld. De student krijgt op de stageplaats een opdracht die hij individueel uitwerkt. Voorbeelden zijn het updaten van de FAQ, bugs opsporen in een nieuw softwareprogramma en een oplossing voorstellen, verschillende leveranciers voor een bepaalde service in kaart brengen en de voor- en nadelen oplijsten…