regiojournalist
Persbericht

Uniek onderzoek naar regiojournalistiek en het lokaal beleid

Ria Goris, onderzoeker en lector Journalistiek, deed samen met enkele laatstejaarsstudenten een uniek onderzoek naar regiojournalistiek en het lokaal beleid. Blijkt dat regiojournalistiek van groot belang is voor lokale beleidsmakers. Toch staan ze kritisch over de evolutie ervan: de toename van het belang van klikcijfers, de tijdsdruk om te dubbelchecken en de vloek van sociale media. 

Net voldoende dekking

Iets meer dan de helft van de lokale beleidsmakers vindt dat haar of zijn gemeente voldoende aan bod komt in de regiopers. Een vierde vindt van niet, voor de kleinere gemeenten (minder dan 15.000 inwoners) is dat zelfs 4 op 10. Het brengen van nieuws uit kleinere gemeenten is dus een aandachtspunt. Toch slaagt Vlaanderen erin om een brede waaier aan onafhankelijke regiojournalistiek te behouden. 

Kant-en-klare journalistiek 

Zowel regiojournalisten als beleidsmakers vinden dat het te vaak gaat om een overname van kant-en-klare kopij - met soms nog een telefoontje voor een stukje extra informatie of een quote – eerder dan kritische, uitgediepte journalistiek. Ook het selecteren van onderwerpen houdt steeds meer rekening met klikcijfers. Ruim 4 op de 5 beleidsmakers geven aan dat regionieuws almaar sensationeler wordt. Ook het checken van informatie kan beter. De helft van de beleidsmakers is hierover ontevreden. 4 op 10 is ontevreden over de accuraatheid.  

De meeste regiojournalisten voor kranten werken freelance en worden betaald om een bepaalde kwantiteit aan items te leveren. Door tijdsgebrek en de druk van klikcijfers krijgen complexe dossiers zoals milieueffectenrapporten, budgetten voor investeringen of beleidsprioriteiten minder aandacht.

De dubbele rol van sociale media 

Voor beleidsmakers vormen sociale media een dankbaar eigen kanaal. 9 op 10 zet die vooral in om burgers te informeren over hun beleid, 7 op 10 om een onderwerp zelf in de media te zetten, de helft om tegenwicht te bieden aan lokale media.

Voor de journalist zijn ze een dankbare bron voor nieuws al leeft hier ook de bezorgdheid om de eigen broodwinning, de vrees voor politieke propaganda en de stijgende macht van politici door de rechtstreekse lijn met burgers. 'Met sociale media als eigen zendkanaal lijkt het overwicht in deze dans naar beleidsmakers over te hellen. Evoluties binnen de media zetten het economische verdienmodel van de regiojournalistiek onder druk, wat zich voor regiojournalisten vertaalt in beperkte tijd om artikels uit te werken. Sociale media, ook van allerlei burgers, fungeren bovendien als een ‘vijfde macht’. Het belang van sterke, onafhankelijke en onpartijdige media voor lokale democratie wordt er niet minder om,' stelt Ria Goris, onderzoeker aan EhB. 

Lees het volledige onderzoeksrapport hier.

Over het onderzoek

Onderzoeker Ria Goris ondervroeg samen met laatstejaarsstudenten Journalistiek 27 burgemeesters of schepenen en 26 regiojournalisten van de grote krantengroepen in centrumsteden. Samen met de VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden lanceerde ze ook online enquêtes waaraan respectievelijk 139 lokale journalisten en 201 burgemeesters en schepenen deelnamen.

Deel dit