brusselse jongeren
Onderzoek

EhB-onderzoekers aan het woord op studiedag Brio over Brusselse jongeren

Onderzoekers van EhB werken mee aan de studiedag en boekpresentatie Zinnekes zijn DEBEST. Deze gaat door op vrijdag 18 maart 2022 op de Erasmushogeschool Brussel, Campus Kanal, Slotstraat 28, 1000 Brussel.

Tijdens de studiedag stellen verschillende onderzoekers en auteurs van het boek Zinnekes zijn DEBEST: Diversiteit aan het werk bij Brusselse jongeren van vandaag hun bevindingen voor, gevolgd door een rondetafelgesprek met genodigden uit het beleid en werkveld. Het volledig programma kan je hier bekijken. Het zijn onze onderzoekscollega's Elly Mansoury en Veerle Van Raemdonck die een bijdrage geven over respectievelijk 'Jongeren' en 'Sectie school'. Onze algemeen directeur houdt het welkomstwoord. 

Het boek baseert zich op het DEBEST-onderzoek, dat peilt naar de houding van Brusselse jongeren ten aanzien van hun dagelijkse leefwereld, en dat nagaat hoe sociale polarisatie zich ontwikkelt binnen het grootstedelijk Brussels onderwijs. Daarbij ligt de focus op de bestaande superdiversiteit, de gevolgen voor sociale cohesie en de resulterende waarden binnen een klascontext.

Wat is DEBEST?

In 2017 werd met de steun van de Universitaire Associatie Brussel (UAB) het DEBEST onderzoeksprogramma opgestart. DEBEST of Democratic Empowerment of Brussels Education, Students and Teachers onderzoekt sociale polarisatieprocessen bij Brusselse jongeren en wil de mogelijke rol van het onderwijs in deze processen in kaart brengen. DEBEST is een samenwerking tussen VUB-onderzoeksgroepen (politieke wetenschappen, lerarenopleiding, sociologie) en een EhB-kenniscentrum (Urban Coaching & Education), lopend over een periode van vijf jaar (2017–2022).

DEBEST peilt naar de houding van jongeren ten aanzien van hun dagelijkse leefwereld en gaat na hoe sociale polarisatie zich ontwikkelt binnen het grootstedelijk Brussels onderwijs. Daarbij ligt de focus op de bestaande superdiversiteit, de gevolgen voor sociale cohesie en de resulterende waarden binnen een klascontext. Het onderzoeksprogramma wil de eerstelijnsactoren in de Brusselse scholen, de leerkrachten, duurzame en effectieve instrumenten aanreiken om sociale cohesie te bevorderen via het onderwijs.

Sinds de start werkten Ellen Huyge (coördinator - BRIO), Elly Mansoury (Politieke Wetenschappen - BRIO, EhB), Jetske Strijbos (lerarenopleiding - MILO) en Safa Göregen (UCE, EhB) de concrete onderzoeksplannen verder uit. Jetske Strijbos analyseert in het kader van Onderzoekende School?! de rol van schoolorganisaties. Safa Göregen richt zich op de verbetering van de methodiek Democratische Dialoog om conflicthanteringsmethodes te versterken. Ellen Huyge en Elly Mansoury bevroegen via een representatieve steekproef van Nederlandstalige en Franstalige scholen, 1883 leerlingen tijdens het schooljaar 2018-2019.

De eerste kwantitatieve analyses legden de focus op het vertrouwen in formele instellingen, houdingen ten aanzien van democratie (zie BRIO-fiche) en de band van jongeren met Brussel (zie BRIO-fiche). Voor 2020 voorzien we een verdere analyse van de gegevens omtrent de impact van perceptie van discriminatie op sociale polarisatie. 

Deel dit