Dennis Demedts

Job title

Dennis Demedts studeerde af als bachelor in de verpleegkunde. Na zijn afstuderen ging hij aan de slag als psychiatrisch verpleegkundige in verschillende verpleegafdelingen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Tijdens zijn voltijdse loopbaan behaalde hij succesvol de master in de verpleegkunde. Momenteel is bij bezig aan een doctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel omtrent verpleegkunde en euthanasie omwille van psychisch ondraaglijk lijden. Dennis is verder docent in de opleiding verpleegkunde aan de ErasmusHogeschool Brussel, alsook onderzoeker binnen BruCHI en de Onderzoeksgroep Mental Health and Wellbeing (VUB). Zijn focus ligt op mentale gezondheid, levenseindezorg, evidence-based nursing en simulatieonderwijs.

Contact information:

ORCID