Cultuur-sensitieve professionals

Een school voor cultuur-sensitieve professionals

Kinderen kijken naar een verteltheater.

In een steeds veranderende samenleving spelen scholen een belangrijke rol. Dat geldt ook voor de professionals die in deze context werken. Van deze professionals, zoals leraren, wordt veel verwacht.

Wanneer professionals afstuderen en in het werkveld aan de slag gaan, speelt hun werk-omkadering een belangrijke rol in hun verdere (professionele) ontwikkeling. 

Dit praktijkgericht onderzoek gaat op zoek naar de manier waarop organisaties en scholen hun educatieve professionals stimuleren en ondersteunen in het aannemen van een cultuur-sensitieve basishouding. Hierbij wordt een focus gelegd op de culturele uitdagingen die de snel veranderende samenleving met zich meebrengt. Het project brengt hierbij goede praktijken in kaart en zoekt naar handvaten om dat wat moeilijker is extra te ondersteunen. 

Voor meer info over het project kan je terecht bij Bert Wastijn.

 

 

Bert Wastijn op ResearchGate

Ontdek het profiel en de onderzoeken van Bert Wastijn op ResearchGate.