Coding
Postgraduaat

Coding

Wat mag je verwachten?

Alle info in 1 handige folder

Nu downloaden

Voor wie?

De postgraduaatopleiding ‘Coding’ richt zich vooral op professionals (van buiten het IT-werkveld) die hun passie voor digitaal willen omzetten in een brede basis aan IT-kennis. Als ondernemer, zaakvoerder of managing partner kom je dagelijks in contact met de IT-afdeling. Via deze opleiding verwerf je inzicht in wat er allemaal schuilgaat achter informaticasystemen. De opleiding is dankzij blended learning specifiek aangepast om studeren te combineren met een professionele carrière. Om de opleiding te kunnen starten, moet je in bezit zijn van minstens een bachelordiploma.  

Wat staat je te wachten?

Bij Eramushogeschool Brussel kiezen we voor de mix van contact- en afstandsonderwijs (blended learning). Tijdens de contactmomenten op vrijdag ligt de nadruk vooral op het doorgeven van kennis en bij het afstandsonderwijs vooral op het toepassen van de opgedane kennis.  
De opleiding is opgebouwd uit 3 lesblokken: programmeren, webontwikkeling en databeheer. We geven je een uitgebreide en actuele basis van deze IT-domeinen, gegeven door docenten die ook nog in het bedrijfsleven staan. Ondanks een snel veranderende sector, blijft onze opleiding zo up-to-date.  
Je sluit de opleiding af met een praktijkgericht project waarbij je je kennis kan toepassen op een reële case. 

Wanneer vinden de lessen plaats?

De lessen vinden plaats op vrijdag overdag op Campus Kaai. De planning wordt bekend gemaakt in de loop van september.

Heb je de codeersmaak te pakken?

Als je de smaak te pakken hebt en je IT-skills nog meer een boost wil geven. Dan kan je na deze opleiding nog terecht bij volgende opleidingen:

Welke vakken staan op het programma?

Programming Essentials I (7 studiepunten)

Programming Essentials 1 behandelt de basisprincipes van het begrijpen, analyseren en oplossen van problemen. Er wordt bovendien een brede basis gelegd voor de kennis van de programmeertaal C++ en het gestructureerd en procedureel programmeren in deze taal.

Data Essentials (6 studiepunten)

Data Essentials cursus start met een overzicht van de kenmerken, soorten, voorbeelden en onderdelen van een databasesysteem. Hierna volgt een grondige bespreking van informatie- en gegevensanalyse. De student maakt kennis met de standaardquery-taal SQL voor relationele databanken.

Web Essentials (3 studiepunten)

In Web Essentials worden HTML5 en CSS3 aangeleerd en toegepast bij het bouwen van een statische website. Je leert tevens de basissyntax van ECMAScript. Met het Document Object Model leer je elementen te selecteren en te manipuleren. Je gebruikt gangbare werkwijzen en tools om te coderen en te debuggen.

Programming Essentials II (7 studiepunten)

Programming Essentials 2 bouwt voort op de programmeerkennis opgedaan in Programming Essentials 1 maar schakelt over naar een zuivere objectgeoriënteerde taal, Java. De nieuwe begrippen klasse en object worden geïntroduceerd. Het uitwerken van programmastructuren zal nu verlopen aan de hand van diagrammen (UML), die zullen gebruikt worden voor het definiëren van objecten en voor het aangeven van relaties tussen deze objecten. Door het maken van console applicaties worden de OO-principes ingeoefend en wordt extra aandacht gelegd op principes als leesbaarheid, onderhoudbaarheid en flexibiliteit.

Web Advanced (4 studiepunten)

Om mee te gaan in de nieuwste evoluties op het vlak van web development krijg jet in Web Advanced een diepere duik in Javascript. Er wordt gekeken naar de laatste toevoegingen van ECMAScript en uitgebreid gekeken naar objectgeoriënteerd programmeren binnen Javascript aan de hand van een aantal best practices. Het dynamische luik van de website wordt toegevoegd met node.js en mysql. Er wordt gekeken naar de vereisten van een node.js applicatie, de basis van het framework wordt aangeleerd en gekoppeld aan een MySQL database.

Programming Project (7 studiepunten)

De studenten krijgen in Programming Project een opgave die eventueel aangevuld wordt met hun eigen ideeën en die van de klant (de docent). De groep bepaalt vervolgens wat er moet gebeuren en maakt hiervoor een planning op. Het werk wordt formeel verdeeld over de groepsleden aan de hand van methoden en klassen. Elke student programmeert en documenteert zijn eigen deel tegen de vooropgestelde deadline. De code wordt bijgehouden in een repository. De andere leden van de groep controleren de code en helpen elkaar waar nodig. De groep zorgt dat alle individuele delen samengebracht worden tot een groot werkend geheel. De groep stelt de nodige documentatie op. Naast de technische aspecten, worden ook de soft skills getraind.

Welkom op Campus Kaai

Je opleiding gaat door op campus Kaai. Hier vind je alle nodige leslokalen, labo’s, computerlokalen, lokalen voor zelfstudie en open labs. In het Business Lab, Fab Lab, Media Lab en Design Lab kan je begeleid zelfstandig leren en experimenteren, maar ook samenwerken met professionals uit verschillende vakgebieden in de IT.

We zijn tevens erkend en gecertifieerd als Cisco Academy en beschikken over een Cisco Networklab. Natuurlijk ondersteunen we je bij alle aspecten van je studieloopbaan en zorgen we voor studie- en studentenbegeleiding.

Op de campus vind je naast het onthaal, het studentensecretariaat, de ICT-dienst, het docentenlandschap en vergaderzalen ook nog een restaurant en een grote groene zone met zitbanken waar je kan pauzeren of in team samenwerken.

Inschrijvingsgeld

De kostprijs van de opleiding post graduaat coding (2019-2020): €1.350

Je kan je ook inschrijven per semester, indien je pas vanaf februari kan instappen of je de leerdruk wat wil spreiden:

  • Semester 1 (september 2019 - januari 2020): €700
  • Semester 2 (februari - juni 2020): €750

Wil je de opleiding even komen beleven?

Breng een bezoek aan de campus en krijg een antwoord op al je vragen

  • Zaterdag 22 juni, 10u - 15u
  • Zaterdag 7 september, 10u - 15u

ehb.be/infodagen

Controleer of je mag starten

Heb je al een bachelor- of masterdiploma op zak? Dan mag je zeker starten.

Schrijf je in

Je schrijft je vlot online in op voorinschrijving.ehb.be. Daar vind je ook alles over het inschrijvingsgeld en educatief verlof. Ben je online ingeschreven? Neem je dossier mee naar het studentensecretariaat van de campus waar je binnenkort les gaat volgen

Nog vragen?

Heb je nog specifieke vragen? Stuur een e-mail naar coding@ehb.be of contacteer ons telefonisch op 02/559.02.55

Infomomenten

De data van de info- en openlesdagen 2020 volgen binnenkort.

 

Deel dit