Info voor buitenlandse studenten

Taalvoorwaarden

Voor het overgrote deel van onze opleidingen moet je kunnen aantonen dat je het Nederlands beheerst op B2-niveau. Om dit te bewijzen, volstaat een van de volgende attesten:

Kom je uit Nederland?

Met een Nederlands VWO of MBO-diploma (niveau 4 BOL) kun je meteen starten met een professionele bacheloropleiding. Voor de academische kunstopleidingen volstaat enkel een VWO-diploma.

Een HAVO-diploma volstaat niet om je in te schrijven voor een bacheloropleiding in Vlaanderen. Heb je al een succesvol propedeusejaar achter de rug in Nederland of ben je geslaagd voor het landelijk examen (dat in Nederland toegang geeft tot universitair onderwijs), dan kan je je uiteraard wel inschrijven voor al onze bachelors.
 

Kom je uit Wallonië of een ander Europees land?

Deze diploma's geven rechtstreeks toelating tot een Vlaamse bacheloropleiding:
•    Certificat d' Enseignement secondaire supérieur (Franse Gemeenschap België)
•    Europees baccalaureaatsdiploma
•    International Baccalaureate Diploma / Diplôme du Baccalauréat International
•    Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife / Abitur (Duitsland)
•    Baccalauréat met minimum score 10/20 (Frankrijk)

Heb je een ander diploma, dan kan je een dossier indienen dat we beoordelen.
 

Starten met een master

Je kan starten met een masteropleiding in de kunsten als je buitenlandse diploma gelijkwaardig is aan het vereiste basisdiploma, en dit zowel op het vlak van inhoud als qua omvang. Om dit te bepalen, dien je een dossier in. Als daaruit blijkt dat je niet kan instromen, dan bepalen we meteen of je kan starten met een voorbereidings- of schakelprogramma. 

Studente viool aan het Koninklijk Conservatorium Brussel

Een dossier indienen

Je dient je dossier in bij het studentensecretariaat van de opleiding die je wil starten.
Een dossier bevat zeker:

  • een gelegaliseerde kopie van het behaalde diploma en de behaalde diplomasupplementen (lengte van de studie, ECTS, de gevolgd vakken)
  • een beëdigde vertaling van alle documenten in het Nederlands, Frans of Engels
  • een verklaring van het bevoegde onderwijsministerie dat het behaalde diploma toegang geeft tot universitaire studies in het land van herkomst
     

Studiegeld

Kom je uit de Europese Economische Ruimte (EER), dan betaal je het reguliere inschrijvingsgeld. Ben je van buiten de EER, dan betaal je meer voor je inschrijving. Voor een professionele bachelor is dat 6.018 euro per academiejaar; voor een academische bachelor of master 7.284 euro.