APA-richtlijnen voor literatuurverwijzing

Over APA

De APA-stijl werd ontwikkeld door de American Psychological Association (APA). De regels zijn vastgelegd in The Publication Manual of the American Psychological Association. De zesde editie van deze stijlgids verscheen in 2009.

Op deze pagina vind je een beknopt overzicht van de basisregels. Voor uitgebreide toelichting en meer voorbeelden raadpleegd je de handleiding. Deze kan je hier downloaden (PDF). 

Een volledige bronverwijzing in de APA-stijl bestaat uit twee delen:

  • een korte verwijzing in de tekst
  • een volledige verwijzing in de literatuurlijst

Verwijzingen in de tekst

Basisregel

In de tekst verwijs je kort naar een bron door de naam van de auteur(s) en het publicatiejaar te vermelden. Meestal plaats je de naam van de auteur(s) en het publicatiejaar tussen haakjes, gescheiden door een komma. Wanneer de naam van de auteur(s) in de tekst wordt genoemd, plaats je het jaartal tussen haakjes.

Voorbeelden

Verwijzing naar 1 publicatie

"… werd recent onderzocht (Janssens, 2014)."
" Janssens (2014) onderzocht het effect van ..."

Verwijzing naar 2 of meer publicaties

“… werd recent onderzocht (Janssens, 2014; Peeters, 2013).”
“Janssens (2014) en Peeters (2013) onderzochten het effect van…”

Meerdere auteurs

Volg bij het verwijzen naar publicaties met meerdere auteurs de richtlijnen in tabel 1.

Tabel 1: Verwijzingen naar publicaties met meerdere auteurs in de tekst

Auteur Eerste verwijzing Volgende verwijzingen
2 auteurs (Auteur 1 & Auteur 2, jaar) (Auteur 1 & Auteur 2, jaar)
3 auteurs (Auteur 1, Auteur 2, & Auteur 3, jaar) (Auteur 1 et al., jaar)
4 auteurs (Auteur 1, Auteur 2, Auteur 3, & Auteur 4, jaar) (Auteur 1 et al., jaar)
5 auteurs (Auteur 1, Auteur 2, Auteur 3, Auteur 4, & Auteur 5, jaar) (Auteur 1 et al., jaar)
6 of meer auteurs (Auteur 1 et al., jaar) (Auteur 1 et al., jaar)

Organisatie als auteur

Bij het verwijzen naar publicaties met een organisatie als auteur vermeld je de naam van de organisatie die de publicatie heeft uitgegeven. In de eerste verwijzing wordt de naam van de organisatie steeds voluit geschreven. Vanaf de tweede verwijzing mag je de naam van de organisatie afkorten indien je de afkorting in de eerste verwijzing tussen vierkante haken vermeldt.

Voorbeelden

Eerste verwijzing
(American Psychological Association [APA], 2014)
Volgende verwijzing
(APA, 2014)

Onbekende auteur of publicatiedatum

Soms zijn de auteur of het publicatiejaar van een publicatie niet bekend. Bij een onbekende auteur vermeld je in plaats van de auteur (de eerste woorden van) de titel (tussen dubbele aanhalingstekens voor artikels en cursief voor boeken). Bij een onbekend publicatiejaar gebruik je de afkorting z.j. (zonder jaar).

Voorbeelden

Artikel met onbekende auteur

("Werkdruk en stess", 2014)

Boek met onbekende auteur

APA-stijl (2015)

Publicatie met onbekende publicatiedatum

(Janssens, z.j.)

Verwijzingen in literatuurlijst

Basisregel

Na de verkorte verwijzing in de tekst vermeld je de volledige referentie in een literatuurlijst achteraan de paper. De referenties in de literatuurlijst worden alfabetisch gerangschikt op naam van de eerste auteur. Werken zonder auteur worden gerangschikt op basis van hun titel.

Om de lezer in staat om de aangehaalde bronnen terug te vinden, bestaat elke verwijzing uit 4 elementen (gescheiden door een punt): Auteur. (Publicatiedatum). Titel. Vindplaats.

Auteur

Van elke auteur vermeld je de naam en initialen in de volgorde zoals ze voorkomen in de publicatie. Naam en initialen worden gescheiden door een komma. Indien een publicatie meerdere auteurs heeft, volg je de regels in tabel 2. Namen van organisaties schrijf je steeds voluit in de referentielijst (geen afkortingen). Indien je geen auteur kan terugvinden, vermeld je de titel op de plaats van de auteur (voor de publicatiedatum).

Tabel 2: Verwijzingen naar publicaties met meerdere auteurs in de referentielijst

Auteur Verwijzing
2 auteurs Auteur,  A. & Auteur, B.
3 tot 7 auteurs Auteur, A., Auteur, B., & Auteur, C.
Meer dan 7 auteurs Auteur, A., Auteur, B., Auteur, C., Auteur, D., Auteur, E., Auteur, F. , ... Auteur, H.

Publicatiedatum

Na de auteur volgt de publicatiedatum tussen haakjes. Afhankelijk van het type publicatie vermeld je enkel het jaar (bijvoorbeeld bij boeken of artikels in wetenschappelijke tijdschriften) of de volledige datum (bijvoorbeeld bij artikels in kranten en magazines). Indien je geen datum kan terugvinden, gebruik je de afkorting “z.d.” (zonder datum).

Titel

Na de publicatie volgt de titel en eventueel ondertitel van de publicatie (gescheiden door een dubbelpunt). Gebruik in de titel enkel hoofdletters voor het eerste woord van de titel en eigennamen. Bij bronnen in ongebruikelijke formaten (niet op papier of online) vermeld je onmiddellijk na de titel tussen haakjes het soort bron (dit zal in de praktijk vooral voorkomen bij audiovisuele bronnen).

Vindplaats

Het laatste deel van de verwijzing moet de lezer in staat stellen om de bron terug te vinden. De noodzakelijke gegevens verschillen van bron tot bron. Raadpleeg de voorbeelden hieronder om te weten hoe je voor elk publicatietype correct naar de vindplaats verwijst.

Voor werken die online geraadpleegd werden, vermeld je bij de vindplaats steeds de doi, url of databank en eventueel de datum van raadpleging

Doi, url of databank

Bij het verwijzen naar elektronische boeken of artikels van wetenschappelijke uitgevers (bijvoorbeeld Elsevier of Springer) gebruik je de doi (digital object indentifier) (bijbvoorbeeld: "doi: 10.1016/j.agsy.2006.05.006"). Als een publicatie geen doi heeft, gebruik je de url. Raadpleegde je een bron via een afgesloten databank die enkel toegankelijk is voor studenten en personeelsleden van de hogeschool (bijvoorbeeld Academic Search Compleye, GoPress Academic of SocialWeb)? Dan mag je in plaats van de url ook de naam van de databank vermelden. Na een doi of url volgt nooit een punt.

Datum van raadpleging

Omdat informatie online snel verandert, moet je de datum (dag maand en jaar) waarop je de bron geraadpleegd hebt vermelden. Bij publicaties met doi is het niet nodig een datum te vermelden. De datum wordt voorafgegaan door de vermelding "Geraadpleegd op" (bijvoorbeeld: "Geraadpleegd op 5 mei 2014 via http://www.destandaard.be").

Verwijzingen naar courante publicatietypes

Boek

Auteur, A. A. (jaar). Titel van het boek: ondertitel (geraadpleegde editie). Plaats van uitgave: Uitgever.

Voorbeelden

Eerste editie

Piketty, T. (2013). Le capital au XXIe sciècle. Parijs: Seuil.

Tweede en volgende editie

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (zesde editie). Washington, DC: American Psychological Association.

Boek met redactie

Bowden, J., & Manning, V. (eds.). (2006). Health promotion in midwifery: principles and practice (tweede editie). Boca Raton, FL: CRC.

Vertaald werk

Piketty, T. (2014). Captital in the twenty-first century (A. Goldhammer, vert.). Cambridge, MA: Harvard University Press.

E-boek met doi

Tomlinson, D., & Kline N. E. (eds.). (2010). Pediatric oncology nursing: advanced clinical handbook (tweede editie). Berlijn: Springer. doi:10.1007/978-3-540-87984-8

E-boek in een databank of website

Griffith, A. (2007). SPSS for dummies. Geraadpleegd via eBook Collection (EBSCOhost).

Lankes, D. R. (2012). Expect more: demanding better libraries for today's complex world. Geraadpleegd via http://quartz.syr.edu

Hoofdstuk in een boek met redactie

Auteur, A. A. (jaar). Titel van het hoofdstuk: ondertitel. In R. R. Redacteur (red.), Titel van het boek: ondertitel (pp. startpagina-eindpagina). Plaats van uitgave: Uitgever.

Voorbeelden

Nederlandstalige publicatie

Van Riet, R. (2015). Een voetballer die zijn elleboog luxeert door een ongelukkige val op het veld. In K. van Nugteren & D. Winkel (red.), Onderzoek en behandeling van sportblessures van arm en hand (pp. 21-24). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Engelstalige publicatie

Long, L. (2006). Promoting breastfeeding: what works? In J. Bowden & V. Manning (eds.), Health promotion in midwifery: principles and practice (tweede editie, pp. 127-146). Boca Raton, FL: CRC

Artikel in een tijdschrift

Auteur, A. A. (jaar). Titel van het artikel: ondertitel. Titel van het Tijdschrift, jaargang(aflevering), startpagina-eindpagina.

Voorbeelden

Geraadpleegd op papier

Lampaert, A., Muylle, F., & Bogaert, A. (2014). Preventie van type 2 diabetes: praktische noden bij diëtisten en hoogrisico-patiënten. Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek, 40(2), 18-24.

Sleuwen, B. van, L’Hoir, M. P., Engelberts, A. C., Busschers, W. B., Westers, P.,  Blom, R., …, Kuis, W. (2005). Landelijk onderzoek naar de effectiviteit van inbakeren bij baby’s die excessief huilen. Tijdschrift voor Kinderverpleegkunde, 4(1), 26-34.

Online geraadpleegd, beschikbaar op papier

Kleijn, M., & Lagro-Janssen, T. (2014). Genderverschillen bij roken en alcoholverslaving. Huisarts en Wetenschap57(9), 478-481. doi:10.1007/s12445-014-0241-4

Guio, A.-C. & Carpentier, S. (2011). Bestaansonzekerheid: de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering als indicator. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 53, 191-220. Geraadpleegd via http://socialsecurity.fgov.be

Online geraadpleegd, niet beschikbaar op papier

Lombarts, K. M. J., Plochg, T., Thompson, C. A., & Arah, O. A. (2014). Measuring professionalism in medicine and nursing: results of a European survey. PLoS One. doi:10.1371/journal.pone.0097069

Tan-Dy, C. R. Y., & Ohlsson, A. (2013). Lactase treated feeds to promote growth and feeding tolerance in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews. doi: 10.1002/14651858.CD004591.pub3

Artikels in een krant of magazine

Journalist, J. J. (jaar, dag maand). Titel van het artikel. Naam van de Krant of het Magazine, pp. startpagina-eindpagina.

Voorbeelden

Geraadpleegd op papier

Serrure, B. (2015, 29 januari). Het mobiele machtsvertoon van Facebook. De Tijd, p. 3.

Draulans, D. (2014, 30 juli). Is ongelijkheid onvermijdelijk? Knack, pp. 76-77.

Online geraadpleegd

Mensen met blauwe ogen drinken meer (2015, 1 juli). Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op 2 juli 2015 via http://www.hln.be

Beel, V. (2015, 27 juni). Eicellen van de laatste kans. De Standaard. Geraadpleegd op 2 juli 2015 via GoPress Academic.

Lemma in een encyclopedie

Auteur, A. A. (jaar). Titel van het lemma. In R. R. Redacteur (red.), Titel van de encyclopedie (vol. volume, pp. startpagina-eindpagina). Plaats van uitgave: Uitgever.

Voorbeelden

Papier

Fonseca, A. J. (2014). Juan of the dead. In J.  M. Pulliam & A. J. Fonseca (red.), Encyclopedia of the zombie: the walking dead in popular culture and myth (pp. 151-152). Santa Barabara, CA: Greenwood.

Lifting patients. (2006). In J. L. Longe (ed.), The Gale encyclopedia of nursing and allied health (tweede editie, vol. 5, pp. 2003-2004). Farmington Hills, MI: Thomson Gale.

Algemeen bekende encyclopedie op papier

Denduveer, I. (1979). België. In Grote Winkler Prins encyclopedie in 25 delen (vol. 4, pp. 32-64).

Online

Beethoven, Ludwig van. (z.d.). In M. Kennedy (ed.), The Oxford dictionnary of music (tweede editie). Geraadpleegd op 2 juli 2015 via Oxford Music Online.

APA-stijl (2013, 6 april). In Wikipedia: de vrije encyclopedie. Geraadpleegd op 2 juli 2015 via https://nl.wikipedia.org

Winchester, A. M. (2014, 29 april). Genetics. In Encyclopedia britannica. Geraadpleegd op 10 juli 2015 via http://www.britannica.com

Logistic regression. (2008). The concise encyclopedia of statistics (pp. 319-320). New York, NY: Springer. doi: 10.1007/978-0-387-32833-1_237

Eindwerken

Auteur, A. A. (jaar). Titel van de verhandeling: ondertitel (beschrijving van de bron). Naam van de onderwijsinstelling, plaats van de onderwijsinstelling, land.

Voorbeelden

Papier

Verhasselt, I. (2011). Overleven op straat (onuitgegeven bachelorproef). Hogeschool West-Vlaanderen, Kortrijk, België.

De Glas, A. (2012). De kennis van gezonde voeding bij adolescenten (onuitgegeven bachelorproef). Erasmushogeschool Brussel, België.

Online

Post-Kole, J. (2014). Foodbloggers als culinaire curatoren (bachelorscriptie). Geraadpleegd via http://www.hbo-kennisbank.nl

Charlton, T. J. (2013). Active learning in computing: using social media to support group work in higher education (doctoraatsverhandeling). Geraadpleegd via https://theses.ncl.ac.uk

Websites

Auteur, A. A. (publicatiedatum). Titel van de website. Geraadpleegd op [datum van raadpleging] via [url homepage]

Voorbeelden

Finoulst, M. (2015, 24 februari). Moeten vrouwen met kinderwens extra foliumzuur innemen? Geraadpleegd op 25 februari 2015 via http://www.gezondheidenwetenschap.be

Gailly, J. (2005). Stoppen met roken. Geraadpleegd op 25 februari 2015 via http://www.domusmedica.be

Collaboration internationale des Practiciens et Intervenants en Qualité-Santé. (2013). Chronische pijn bij volwassen patiënten: praktijkgids voor thuisverpleegkundigen en huisartsen. Geraadpleegd op 25 februari 2015 via http://www.cipiqs.org

Audiovisuele bronnen

Auteur, A. A. (functie). (jaar van uitgave of datum uitzending). Titel [beschrijving van de bron]. Plaats van uitgave: Uitgever.

Voorbeelden

Film

Chaiken, J. (producer), Dungan, S. (producer), & Kornbluth, J. (regisseur). (2013). Inequality for all [film]. San Francisco, CA: 72 Productions.

DVD

Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen. (2006). 9 maanden: dvd over zwangerschap, geboorte en postnataal herstel [DVD]. S.l.: Beeldtaal.

Online video

FMH Employees. (z.d.). Patient lifting techniques [videobestand]. Geraadpleegd op 2 juli 2015 via http://youtube.com

Televisie

Draulans, D. (reporter). (2014, 18 november). Dieren als instrumenten [televisieuitzending]. Brussel: VRT.

P. Brems (reporter). (2015, 30 april).  Medische Hypnose [reportage in een televisieuitzending]. In P. Seynhave (eindredacteur), Koppen. Brussel: VRT.

Blake, P. (scenarist) & Yaitanes, G. (regisseur). (2011, 3 oktober). Twenty Vicodin [aflevering van een televisieserie]. In D. Shore (uitvoerend producent), House M.D. Los Angeles, CA: FOX.

Audio (track uit een album)

West, K. en Jay Z. (2012). No church in the wild. In Watch the throne [CD]. New York, NY: Def Jam.

Morricone, E. (componist). (1966). The good, the bad, and the ugly: ecstasy of gold [opgenomen door Y.-Y. Ma]. In Yo-Yo Ma plays Ennio Morricone. Z.p.: Sony Classical. (2004).

Deze pagina wordt onderhouden door de dienst Bibliotheek.
Reacties op de inhoud zijn welkom via e-mail naar bibliotheek@ehb.be.