Eindwerken

Eindwerk raadplegen

Hieronder kan je lezen hoe je eindwerken kan consulteren:

Campus Kanal

  • Eindwerken van de opleidingen Ba Lager onderwijs, Ba Secundair onderwijs, Ba Pedagogie van het jonge kind, Ba Communicatie, Ba Organisatie en Management, Ba Sociaal Werk, Ba Toerisme en Recreatiemanagement, Ba Hotelmanagement zijn online raadpleegbaar in de bibliotheekcatalogus Eindwerken raadplegen en indienen (vuc.ac.be).
  • Eindwerken van de opleidingen Ba Journalistiek en Ba Idea en Innovation Management worden niet ontsloten in de catalogus. Neem contact op met het opleidingshoofd, als je van deze opleidingen een eindwerk wil raadplegen. 

Campus Kaai

Eindwerken zijn online raadpleegbaar.

Campus Jette

  • HOR (Landschapsarchitectuur) in open rek
  • GEZ (Gezondheidszorg) in archief gedurende 10 jaar, raadpleegbaar na het invullen van formulier 5.3 in het bibliotheekreglement

RICTS

Beschikbaar via het RITCS Archief.

Vertrouwelijke en slecht beoordeelde eindwerken worden uiteraard niet full tekst ter beschikking gesteld. De bibliothecaris helpt je graag verder. De hogeschool bewaart 10 jaar alle eindwerken van studenten. 

Eindwerk opladen

Hoe je een bachelorproef en en masterproef kan opladen in de record editor kan je vinden op onze bibliotheek canvas cursus: Inschrijven voor Bibliotheek (instructure.com).