Eindwerken

De studielandschappen bewaren de eindwerken van studenten van de hogeschool. Vanaf het academiejaar 2013-2014 wordt er ook een elektronische versie van de eindwerken opgeslagen in een eindwerkendatabank die via het internet geraadpleegd kan worden. Studenten dienen hun eindwerk zelf op te laden.

Eindwerk raadplegen

Onderwijs & Pedagogie en Gezondheidszorg  & Landschapsarchitectuur (Campus Jette)

Alle eindwerken van de departementen Onderwijs & Pedagogie en Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur zijn opgenomen in de VUBIS-catalogus. De eindwerken van Landschapsarchitectuur (HOR) zijn beschikbaar in open rek. De eindwerken Gezondheidszorg (GEZ) en Lerarenopleiding (LER) worden gedurende 10 jaar bewaard in het archief en kunnen geraadpleegd worden na het invullen van het formulier voor punt 5.3 uit het bibliotheekreglement.

Management, Media & Maatschappij

Eindwerken en stageverslagen worden bewaard in het archief van het Studielandschap. Ze kunnen opgezocht worden aan de hand van een lijst die ter inzage ligt aan de balie.

RITCS

Recente eindwerken en ander audiovisueel werk van studenten kan je opzoeken in de catalogus RITCS Archief. Enkel studenten en medewerkers hebben evenwel toegang tot de werken zelf.

Eindwerk opladen

Je kan je eindwerk opladen in vijf stappen.

  1. Record editor openen
  2. Aanmelden
  3. Metadata invullen
  4. Bestand(en) opladen
  5. Record bewaren

Tip: Zorg dat je jouw VUBIS-inloggegevens bij de hand hebt en dat je eindwerk is opgeslagen in PDF/A voordat je aan de slag gaat.

Indien je vragen hebt of problemen ondervindt bij het opladen van je eindwerk, raadpleeg je best eerst het lijstje met Veelgestelde vragen (FAQ).