Bezoek ons nieuw onderzoekslabo

Onderzoekslabo EhB Open Biolab

(English text, see below)
  
Hallo,
 
Met veel enthousiasme nodigen wij je uit op de officiële opening van het gloednieuwe biotechnologische laboratorium van Open BioLab Brussels!
Kom langs en ontdek onze faciliteiten, onze diensten voor bedrijven en onze lopende onderzoeksprojecten op donderdag 16/6/22 om 18u30.
 
Een bio-incubator nodig om uw idee om te zetten in een proof-of-concept? Huur je plek in ons co-shared lab en bouw je start-up!
Heb je geen ervaring in microbiële biotechnologie? Maak gebruik van onze expertise en adviezen om de klus te klaren!
 
Op zoek naar onderzoekspartners? Lees meer over ons lopende onderzoeksproject naar whole cell biosensors voor de detectie van zware metalen en ontdek of we een match zijn!
 
Aanmelden is gratis, maar verplicht: registreer je hier wat lager.
Locatie: Open BioLab Brussel
Erasmushogeschool Brussel
Laarbeeklaan 121
1090 Jette
 
Open BioLab Brussels is verbonden aan de toegepaste bacheloropleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie.
Benieuwd wat onze laatstejaarsstudenten allemaal kunnen?
Bezoek hun posterbeurs en kom erachter!
Eveneens op donderdag 16/6/22, zelfde locatie, van 16u tot 18u30.
Aanmelden is gratis, maar verplicht: klik hier om jouw aanwezigheid te bevestigen.
 
Tot dan!
-------------------------
 
Hello,
 
It is with much excitement that we invite you to the official opening of Open BioLab Brussels' brand-new biotechnological laboratory!
Come over and discover our facilities, our services for business and our ongoing research projects on Thursday 16/6/22 at 6:30pm.
 
In need for a bio-incubator to convert your idea into a proof-of-concept? Rent your spot in our co-shared lab and build your start-up!
Do you lack experience in microbial biotechnology? Use our expertise and consultancy services to get the job done!
 
Looking for research partners? Learn more about our ongoing research project on whole cell biosensors for the detection of heavy metals and find out if we're a match!
 
Registration is free of charge, but mandatory: see below
Venue: Open BioLab Brussels
Erasmus University College Brussels      
Laerbeeklaan 121
1090 Jette
 
Open BioLab Brussels is associated with the applied bachelor program Biomedical Laboratory Sciences.
Curious about what our final-year students can do?
Visit their poster fair and find out!
Also on Thursday 16/6/22, same venue, from 4pm till 6.30pm.
Registration is free of charge, yet mandatory: click here to confirm your presence at the poster fair.
 
See you soon!
 
 


Schrijf je hier in