Bert Wastijn

Job title

Bert Wastijn is sociaal-cultureel werker en behaalde zijn Master of Arts in Culturele Studies. Bert specialiseerde in het buitenland in cultuur-educatie voor kinderen en jongeren. Nadien werkte hij als coördinator in een Brusselse cultuureducatie jeugdwerking. Sinds 2014 is Bert werkzaam bij EhB als onderzoeker. Hij geeft les in communicatie, coaching en leiderschap. Hij professionaliseerde zich verder in het systemisch coachen en ontwikkelde mee de narratieve-collaboratieve coachingsmethodiek. Zijn onderzoek onderzoek beantwoordt professionaliseringsnoden omtrent diversiteit in het onderwijs, en wordt geflankeerd door meerdere Europese projecten. Bert is eveneens maatschappelijk geengageerd als bestuurder binnen het brede onderwijs- en socioculturele middenveld. (ORCID ID: 0000-0001-5768-8991)

Contact information:

ORCID