Sportprojectsubsidie

Wil je zelf een sportactiviteit organiseren voor medestudenten? Weet dan dat de EhB sportdienst jou een financieel duwtje in de rug kan geven. De georganiseerde sportactiviteit moet dan wel aan een aantal vereisten voldoen om in aanmerking te komen. Project per project wordt dan bekeken hoeveel steun hieraan gegeven kan worden.

Voorwaarden sportprojectsubsidie 

Wie kan er een subsidie aanvragen?
 • Erkende studentenverenigingen 
 • Losse studenten(groepen) 
 • Individuele studenten
Voor welke activiteiten?
 • Een sport gerelateerde activiteit, campagne of project 
 • Activiteit is breed toegankelijk voor iedereen. Elke VUB & EhB student van een klas, jaar, opleiding, campus,... moet de kans krijgen om te kunnen deelnemen. 
 • Niet curriculum gebonden. Activiteiten die verbonden zijn aan de opleiding komen niet in aanmerking. 
 • Het moet plaatsvinden in het lopende academiejaar en moet steeds tweetalig (EN & NL) gecommuniceerd worden. 

(Voor welke activiteiten niet?) 

 

 • Niet voor winstgevende activiteiten 
 • Niet voor projecten met een uitgesproken politieke voorkeur 
 • Niet voor projecten met persoonlijke doeleinden 
Welke projectsubsidies zijn er? 

Er kunnen drie soorten projectsubsidies aangevraagd worden. Elke projectsubsidie heeft een eigen termijn, afhandeling en specifieke voorwaarden. 

  Bedrag Termijn aanvraag Specifieke voorwaarden
Kleine projectsubsidie max 75 euro 7 dagen voor aanvang van project/event minstens 10 deelnemers
Middelgrote projectsubsidie 75,01 - 250 euro 2 weken voor aanvang van project/event

minstens 25 deelnemers 

gebruik EhB logo 

FB evenement met EhB als mede-organisator 

Grote projectsubsidie 250,.01 - 500 euro ten laaste 6 weken voor aanvang van project/event

minstens 50 deelnemers 

minstens 25 deelnemers 

gebruik EhB logo 

FB evenement met EhB als mede-organisator 

project toelichten op overlegplatform

Hoe vraag je de projectsubsidie aan? 

Vul het aanvraagformulier online in via deze link. 

Wat gebeurt er na de aanvraag? 

De binnengekomen aanvragen worden besproken binnen het UAB overlegplatform. De EhB contactpersoon houdt via mail de aanvrager(s) op de hoogte van de beslissing. Deze beslissing valt niet te betwisten. 

Wanneer gebeurt de afrekening? 

Ten laatste 1 maand na afloop van de activiteit dient de aanvrager nog een dossier in te dienen met daarin: 

 • een kort verslag van het event/project (verloop, aantal deelnemers,...) 
 • een financieel verslag met een duidelijk overzicht van de gemaakte kosten en inkomsten van het event + indicatie voor welke onkosten de subsidie gebruikt werd. 
 • Facturen, rekeningen of betalingsbewijzen toevoegen, een bewijs van communicatie (affiche/flyer), alsook enkele foto's.