Annelies Crabbe

Job title

Annelies Crabbe is als benoemd lector biotechnologie & immunologie verbonden aan de bacheloropleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie van de Erasmushogeschool Brussel. Annelies behaalde haar doctoraat in de biomedische wetenschappen aan de KULeuven waar ze stamcelonderzoek verrichtte als therapie tegen stroke. Tijdens deze doctoraatsperiode kwam ze in contact met verschillende biotechnologische technieken. Ze hielp tevens mee aan de begeleiding van thesisstudenten, waar ze de passie om wetenschap bij de jonge mensen te brengen ontdekte. Naast lector voor de studenten biomedische laboratoriumtechnologie, engageert ze zich ook in het Open Biolab for education, een lab waar iedereen met interesse voor wetenschappen welkom is. Hierbij begeleidt ze leerlingen bij het opstellen en uitvoeren van hun onderzoeksprojecten, zoals bijvoorbeeld hun GIP, en ontvangt ze leerkrachten met hun klassen voor het geven van enkele boeiende workshops. Met het Open Biolab for education neemt ze ook deel aan verschillende wetenschappelijke beurzen en initiatieven zoals de Dag van de wetenschap en het congres voor leerkrachten wetenschappen.