Studiedag: “Transnational Forensic Exchanges – Achievements and Challenges”

Studenten forensisch onderzoek

De mobiliteit en verdere evolutie in de technologie hebben er in de afgelopen jaren toe bijgedragen dat ook de criminaliteit een groter internationaal karakter heeft gekregen. Enerzijds omwille van de technologie die gebruikt wordt door criminelen waardoor ze zich niet specifiek naar een plaats delict dienen te begeven maar vanuit een virtuele wereld delicten kunnen plegen, voorbereiden of ondersteunen. Anderzijds omdat criminelen zich zeer snel en gemakkelijk kunnen verplaatsen doorheen verschillende landen op een korte periode.

De verdere internationalisering van de strafvervolging kent echter niet dezelfde snelheid. In Europa blijft elke lidstaat zijn soeverein recht uitoefenen op de strafvervolging waardoor er in elk land verschillende regels van toepassing zijn. De procedurele zekerheid ter bescherming van de burgers tegen de willekeur van de staat wordt dan ook vaak gebruikt door criminelen om ongestraft te proberen wegkomen.

Daar waar de opsporingsdiensten en het vervolgingsbeleid vaak door procedures in conflict komen met een snel optreden hebben de criminelen een grote voorsprong.
Echter is hier ook een keerzijde aan. De procedures gaan traag maar in veel gevallen zeker. Deze traagheid kan ook net in het nadeel zijn van de verdachten waardoor ze vaak pas verdedigd worden in een laat stadium van de opsporingen. In bepaalde gevallen zijn bewijsmiddelen dan al verloren of kunnen bepaalde onderzoeksdaden niet meer gesteld worden.

De Erasmushogeschool Brussel wil in samenwerking met het European Forensic Education Network (EFEN) op een studiedag dieper ingaan op deze verdere globalisering van de criminaliteit en de aanpak ervan. Onder de titel “Transnational Forensic Exchanges – Achievements and Challenges” zullen verschillende sprekers een kijk geven op de internationalisering van het crimineel onderzoek, de vervolging en de verdediging.

Deze studiedag werd gepland op 6 december.
Wegens onvoldoende inschrijvingen wordt de studiedag afgelast.
We bekijken samen met de sprekers of we de studiedag nog kunnen inplannen in het tweede semester.

Programma:
08.30 – 09.00 Ontvangst
09.00 – 09.15 Opening van de studiedag (Erasmushogeschool Brussel)
09.15 – 10.00 Prof. Dr. W. De Bondt, UGent - Theoretische context en Europees Onderzoeksbevel – onderzoek minimumstandaarden DNA en vingerafdrukken
10.00 – 10.45 Mevr. Lieve Pellens, Federaal Parket – Ervaringen internationale samenwerking
10.45 – 11.15 Pauze
11.15 – 12.00 Mr. Scheerlinck, Advocaat strafrecht Balie Gent - Visie van de advocaat strafrecht op internationaal forensisch onderzoek
12.00 – 12.45 Dhr. Marco Bosmans, CEO van Forensicon (Leeuwarden – Nederland)
– Werking van een privaat forensisch onderzoeksbureau binnen een internationale context
12.45 – 13.45 Middagpauze met broodjesmaaltijd
13.45 – 14.45 Mevr. Heidi De Pauw, CEO Child Focus NGO, Foundation for Missing and Sexually Exploited Children – Vermiste kinderen met international impact
14.45 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.15 Dhr. Gilbert De Roy, Deskundige NICC - Internationale casuïstiek m.b.t. glas- en verfanalyse
16.15 – 16.30 Afsluiten van de studiedag
Kostprijs: 65 euro (studenten 30 euro)
Locatie: Erasmushogeschool Brussel, Campus Jette, Laarbeeklaan 121, 1090 Brussel

Inschrijven

Statusbericht

Dit formulier is nog niet open voor inzendingen, kom op een later moment nog eens terug.

Deze studiedag werd gepland op 6 december.
Wegens onvoldoende inschrijvingen wordt de studiedag afgelast.
We bekijken samen met de sprekers of we de studiedag nog kunnen inplannen in het tweede semester.