Starten in februari

Aan de Erasmushogeschool Brussel kan je een bachelor of graduaat ook starten in februari!

Welke bacheloropleidingen?

Zo begin je al met een deel van de lessen in februari en verlies je geen volledig academiejaar. Het tweede semester start op 11 februari 2019. Check zeker met de trajectbegeleider wanneer de lessen echt van start gaan, aangezien het soms gaat over een lesvrije week of een stageweek.

Je trajectbegeleider stelt een programma op maat voor je samen. Dit houdt in dat je een groot deel, maar niet alle vakken van het tweede semester kan volgen. Voor bepaalde vakken heb je immers al voorkennis nodig. Als je al een credit behaald hebt in het eerste semester, bijvoorbeeld aan een andere instelling, kan dat eventueel wel gebruikt worden om een vrijstelling toe te kennen.

Volgend academiejaar volg je dan de vakken van het eerste jaar die je nu nog niet hebt kunnen volgen. Als je studieprogramma het toelaat, kan je daar ook vakken van het tweede bachelorjaar aan toevoegen. Zo kan je je opleiding misschien wel spreiden over drie en een half jaar.

In de volgende opleidingen is het mogelijk om te starten in februari. Wil je meer info, dan kan de trajectbegeleider je het beste helpen.

Toegepaste Informatica

De driejarige professionele bachelor Toegepaste Informatica van het departement Design & Technologie is een veelzijdige en creatieve opleiding die je optimaal voorbereidt op een loopbaan in de IT.

Open het programma in pdf.
Contact: leonie.geldhof@ehb.be.

 

Multimedia & Communicatietechnologie

De opleiding Multimedia & Communicatietechnologie bereidt je voor om op een professionele en creatieve manier aan de slag te gaan met de nieuwste multimediale technologieën. Afhankelijk van de hetgeen je in de voorbije semester volgde, worden je vakken definitief vastgelegd na een gesprek.

Open het programma in pdf.
Contact: leonie.geldhof@ehb.be.

Biomedische Laboratoriumtechnologie

Je wordt als toekomstig biomedisch laboratoriumtechnoloog opgeleid in 4 grote vakgebieden: farmacie, klinische biologie, life sciences en microbiologie.

Vakken die je nog kan opnemen wanneer je start in het tweede semester:

Analytische chemie 1
Cel- en bloedleer
Microbiologie 1
Klin biologie 1
Lab microbiologie 1
Lab klin & moleculaire diagnostiek 1
Talent 1 project
Internationaal project 1 (enkel regulier traject)
Crime scene management (enkel Forensisch traject)

Bekijk hier het programma voor het volledige jaar.
Contact: jan.sents@ehb.be

Verpleegkunde

De vierjarige bachelor Verpleegkunde van het departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur leidt je op tot een veelzijdige professional die overal aan de slag kan. Acute of chronische zorg, van eerstelijnsgezondheidszorg tot hooggespecialiseerde intramurale zorg: verpleegkunde biedt je uitdagende perspectieven!

Vakken die je nog kan opnemen wanneer je start in het tweede semester:

Organisatie en coördinatie van de verpleegkunde 1 (in zelfstudie)
Zorgvrager en context (in zelfstudie)
Psycho-sociale vaardigheden (in zelfstudie)
Ondersteunende wetenschappen 1 (deels zelfstudie)
Evidence based nursing 1 (zelfstudie)
Ondersteunende wetenschappen 2 (deels zelfstudie)
 

Bekijk hier het programma voor het volledige jaar.
Contact: jan.sents@ehb.be

 

Voedings- & Dieetkunde

Deze opleiding vormt je tot een een veelzijdige professional die adviseert omtrent eetgewoonten en voeding of onderzoek doet naar de ontwikkeling van voedingsproducten.

Vakken die je nog kan opnemen wanneer je start in het tweede semester:

Biochemie (onder voorbehoud)
Coaching- en consultatietechnieken 1
Voedingsmicrobiologie 1
Toegepaste fysica (deel wiskunde: zelfstudie)
Voedingsleer 1
Anatomie
Project 2 (onder voorbehoud)
Warenkennis 1 en 2 (1 in zelfstudie)
Algemene chemie (onder voorbehoud)

Bekijk hier het programma voor het volledige jaar.
Contact: jan.sents@ehb.be 

 

Vroedkunde

De driejarige bachelor Vroedkunde van het departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur leidt je op tot een een veelzijdige professional die vrouwen en hun gezin gedurende de zwangerschap en tijdens en na de bevalling begeleidt en informeert.

Medische wetenschappen: Anatomie en fysiologie 2
Verpleegkundige theorie 2
Verpleegkundige vaardigheden 2
Fysiologische verloskunde: partus
Fysiologische verloskunde: zwangerschap


Bekijk hier het programma voor het volledige jaar.
Contact: jan.sents@ehb.be

Landschaps- & Tuinarchitectuur

Als landschaps- en tuinarchitect plan en ontwerp je zowel stedelijke als rurale landschappen. Je ontwerpt een aantrekkelijke tuin of park, een mooie wijk of een landschap met hoge ruimtelijke en ecologische kwaliteiten. 

Vakken die je nog kan opnemen wanneer je start in het tweede semester:

1: Semester 2 Tuin en bouwkunst LTA1
1: S2 Landschappen en geografie LTA1
1: S2 Publieke ruimte en sociologie LTA1
1: Semester 2 Digitale beeldvorming CAD1

Indien je reeds een diploma of credits behaalde in een andere groen- of architectuuropleiding is het mogelijk om extra opleidingsonderdelen op te nemen. 

Voor het werktraject (flex):

1: Semester 2F Tuin en bouwkunst LTA WT1
1: S2F Landschappen en geografie LTA1
1: S2F Publieke ruimte en sociologie LTA1
1: Semester 2F Digitale beeldvorming CAD WT1

Indien je reeds een diploma of credits behaalde in een andere groen- of architectuuropleiding is het mogelijk om extra opleidingsonderdelen op te nemen. 
 

Bekijk hier het programma voor het volledige jaar. Dit is het programma voor het werktraject.
Contact: jan.sents@ehb.be

 

Communicatiemanagement

De driejarige professionele bachelor Communicatiemanagement leidt je op tot een veelzijdige communicatiespecialist. De opleiding wordt verzorgd door het departement Campus Dansaert van de Erasmushogeschool Brussel (EhB).

Open het programma in pdf.
Contact: hilde.hendrickx@ehb.be

 

Hotelmanagement

De professionele bachelor Hotelmanagement van het departement Campus Dansaert is een veelzijdige en creatieve opleiding die je optimaal voorbereidt op een loopbaan in de hospitalitysector (hotels, restaurants, catering, event management, clubs enzovoorts).

Open het programma in pdf.
Contact: martine.saenen@ehb.be

 

Idea & Innovation Management

Idea & Innovation Management is een unieke opleiding: de allereerste in Vlaanderen die zich richt op vernieuwend ondernemen. De vorm van onderwijzen is zeer participatief. Idea & Innovation Management draait om coachend, doe-gericht onderwijs.

Open het programma in pdf.
Contact: hilde.hendrickx@ehb.be

 

Journalistiek

In een steeds complexere samenleving spelen de media meer dan ooit een cruciale rol. Radio, televisie, dagbladen en magazines, maar ook nieuwe, multimediale informatiekanalen beperken zich al lang niet meer tot berichtgeving. Het worden actieve factoren die mee het wereldgebeuren bepalen. In die crossmediale omgeving vervult de journalist een sleutelfunctie.

Open het programma in pdf.
Contact: hilde.hendrickx@ehb.be

 

Office Management

De driejarige opleiding Bachelor in Office Management maakt van jou een kei in het communiceren, plannen en organiseren. Je talen- en informaticakennis vormen hierbij een onontbeerlijke troef.

Open het programma in pdf.
Contact: hilde.hendrickx@ehb.be

 

Sociaal Werk

In de huidige complexe samenleving vervult de maatschappelijk assistent een belangrijke rol als brug tussen mens en maatschappij.

Open het programma in pdf.
Contact: martine.saenen@ehb.be.

 

Toerisme- & Recreatiemanagement

De driejarige professionele bachelor Toerisme- & Recreatiemanagement is een veelzijdige opleiding die je voorbereidt op een boeiende functie in deze sectoren. Je leert onder meer omgaan met toeristische software, een reisbureau managen (via een business game) en een buitenlandse reis organiseren.

Open het programma in pdf.
Contact: martine.saenen@ehb.be

 

Kleuteronderwijs

Je begeleidt kinderen tijdens hun eerste stappen in het onderwijs en helpt ze de wereld te ontdekken.

Open het programma in pdf.
Contact:chris.ruers@ehb.be 

 

Lager onderwijs

Leerkracht is een mooi beroep omdat je kinderen leert lezen, schrijven, nadenken en ontdekken. Zonder leerkrachten is er geen toekomst.

Open het programma in pdf.
Contact: chris.ruers@ehb.be

 

Secundair onderwijs

De bachelor Secundair Onderwijs is een echte specialist in zijn vakgebied en werkt met jongeren van 12 tot 18 jaar.

Open het programma in pdf.
Contact: chris.ruers@ehb.be

 

Pedagogie van het jonge kind

De driejarige bachelor Pedagogie van het Jonge Kind stoomt jonge mensen klaar om aan de slag te gaan in het werkveld van de voor-, na- en buitenschoolse kinderopvang.

Open het programma in pdf.
Contact: chris.ruers@ehb.be

Welke graduaten?

Een studie in een graduaatsopleiding bij HBO5 Erasmus kan je ook starten in februari. Zo begin je al met een deel van de lessen en verlies je geen volledig academiejaar. Bij een aantal opleidingen starten de lessen al eind januari of in het begin van februari. Neem snel contact op met de opleidingscoördinator van je opleiding om na te gaan voor welke vakken je je kan inschrijven en wanneer de lessen van het tweede semester starten.

Voor enkele opleidingen is het mogelijk om op 2 jaar tijd je opleiding af te ronden (zoals Hotel- en cateringmanagement). Bij andere opleidingen kun je een groot deel, maar niet alle vakken van het tweede semester volgen. Voor bepaalde vakken heb je immers al voorkennis nodig. Zo kun je je opleiding spreiden over twee en een half jaar. Als je al een credit behaald hebt in het eerste semester, bijvoorbeeld in een bachelor of aan een andere instelling, kan dat eventueel wel gebruikt worden om een vrijstelling EVK toe te kennen.

samen met CVO COOVI in Brussel

samen met CVO Volt in Leuven

aan CVO De Oranjerie in Diest

samen met het Busleyden Atheneum

 

Contact

Wil je eerst meer algemene informatie over starten in februari, dan helpt Marlies Noerens je voor de bachelors graag verder: 02 559 15 62. 

Voor de graduaatsopleidingen (HBO5) helpt Véronique Vandenbossche je op weg: tel 02 559 15 89.