Starten in februari

Start je studie in februari

Aan de Erasmushogeschool Brussel kan je je studie ook starten in februari. Zo begin je al met een deel van de lessen en verlies je geen volledig academiejaar. Het tweede semester start op 5 februari 2018. Check zeker met de trajectbegeleider wanneer de lessen echt van start gaan, aangezien het soms gaat over een lesvrije week of een stageweek.

Je trajectbegeleider stelt een programma op maat voor je samen. Dit houdt in dat je een groot deel, maar niet alle vakken van het tweede semester kan volgen. Voor bepaalde vakken heb je immers al voorkennis nodig. Als je al een credit behaald hebt in het eerste semester, bijvoorbeeld aan een andere instelling, kan dat eventueel wel gebruikt worden om een vrijstelling toe te kennen.

Volgend academiejaar volg je dan de vakken van het eerste jaar die je nu nog niet hebt kunnen volgen. Als je studieprogramma het toelaat, kan je daar ook vakken van het tweede bachelorjaar aan toevoegen. Zo kan je je opleiding misschien wel spreiden over drie en een half jaar.

Welke bacheloropleidingen?

In de volgende opleidingen is het mogelijk om te starten in februari. Wil je meer info, dan kan de trajectbegeleider je het beste helpen.

 

 

 

 

 

Welke graduaten?

aan CVO COOVI

 

aan CVO Volt

 

aan Busleyden Atheneum

 

Contact

Wil je eerst meer algemene informatie over starten in februari, dan helpt Marlies Noerens je voor de bachelors graag verder: 02 559 15 62. Voor de graduaatsopleidingen (HBO5) helpt Véronique Vandenbossche je op weg: tel 02 559 15 89.