Start aanvraag STUVO toelage

Hieronder vind je de verschillende statuten en de uitleg. Kies jouw statuut, klik op jouw link en daar zie je welke documenten te moet uploaden. 

Weet je niet in welk statuut je valt? Vraag een afspraak aan met één van de medewerkers of licht je situatie kort toe via mail naar centenvoorstudenten@ehb.be

Zelfstandig student 

Je hebt de afgelopen 6 maanden een eigen inkomen gehad van (gemiddeld) minstens 600 euro per maand (exclusief groeipakket, kindergeld en eventuele studietoelagen)? Je inkomen mag een combinatie zijn van loon, uitkeringen of leefloon. 

Student ten laste 

Je hebt de afgelopen maanden geen inkomen gehad van (gemiddeld) minstens 600 euro per maand? Dan ben je een student ten laste en berekenen we alles met het inkomen/kosten van jouw ouder(s). 

Gehuwde student 

Je bent getrouw, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend en jullie hebben een kindje? Dan val je onder dit statuut.