Podcastserie Inspirerend Onderwijs

Om effectief les te geven is het belangrijk dat lesgevers zich blijvend professioneel ontwikkelen om de eigen lespraktijk te evalueren, bij te schaven en nieuwe inzichten uit te proberen. Daarom zijn zij steeds op zoek naar goede praktijkverhalen en de wetenschappelijke onderbouwing om evidence-informed hun onderwijs vorm te geven. Good practices zijn cruciaal in professionaliseringsinitiatieven om peer-to-peer learning mogelijk te maken. Met deze podcastserie willen EhB en HOGENT deze inspirerende verhalen op een laagdrempelige en creatieve manier delen.

Inhoud

Je hoort inspirerende onderwijsverhalen van lesgevers, onderwijswetenschappers, studenten en andere betrokkenen over thema’s rond onderwijsinnovatie en lesgeven. Het voordeel van een podcast is dat die tijds- en plaatsonafhankelijk beluisterd kan worden op ‘dode’ momenten: onderweg met de wagen of het openbaar vervoer of tijdens huishoudelijke activiteiten.

Aanpak

Voor het maken van de podcast werd beroep gedaan op de expertise van de multimediacel van HOGENT, het Medialab EhB en de academische bachelor/master Audiovisuele Kunsten, afstudeerrichting Radio (RITCS) om een origineel programma met kwalitatieve audio op te leveren.

Aflevering 1: Meertaligheid

Uit getuigenissen van studenten blijkt dat veel leerkrachten er nog steeds van overtuigd zijn dat de thuistaal van studenten een negatieve impact kan hebben op het studiesucces. EhB en HOGENT laten hier een heel andere stem horen. Een derde van onze studentenpopulatie is meertalig en dat aantal zal in de toekomst alleen maar toenemen. Hogescholen willen daarom meer inzetten op de kracht van meertaligheid. In deze aflevering kom je te weten hoe we de veelheid aan talen functioneel in onze klaspraktijk kunnen inzetten en wat de positieve gevolgen zijn van deze aanpak.

Makers: EhB: Liesbeth Mets, Josse Sennesael, Jonas Vermeulen, Pieter Vromant, Isaak Vanhoutte - HOGENT: Sara Van Damme en Liesbet Gevaert.

 

Aflevering 2: komt uit in december '23