Studenten biomedische laboratoriumtechnologie
Bij- en nascholing

Zieken­hu­is­far­ma­cie 22 – 23

Webinars Ziekenhuisfarmacie

In een ziekenhuisfarmacie is de geneesmiddelenverstrekking significant verschillend van die in een openbare apotheek.
Farmaceutisch technisch assistenten (of FTA’s), werkzaam in een ziekenhuisapotheek, komen in contact met andere en meer gespecialiseerde materie, ten opzichte van de openbare officina. FTA’s hebben een belangrijke rol binnen de distributie en bereiding van geneesmiddelen, binnen klinische farmacie, tarificatie, enz.
Daarenboven dienen ze zich ook meer te verdiepen in de ziekenhuisspecifieke geneesmiddelen zoals cytostatica, TPN (totale parenterale nutritie), antibiotica, medische materialen, radiofarmaca, enz.… 
Zij moeten ook op de hoogte zijn van de nieuwe wet- of regelgeving binnen dit domein. 
Via de webinars komen we tegemoet aan de nood voor bijscholingen binnen deze sector.

Wat ga je leren

 1. Kent de algemene organisatie van een ziekenhuisapotheek en kent de wetgeving, specifiek verbonden aan een ziekenhuisapotheek;
 2. Kent de tarificatieregels voor medicatie en medische hulpmiddelen, toegepast in een ziekenhuis;
 3. Is zich bewust van het belang van medicatieveiligheid en incidentmeldingen;
 4. Kent de belangrijkste aspecten van de ziekenhuishygiëne, met inbegrip van antiseptica, desinfectantia,… en de werking van de centrale sterilisatie-afdeling;
 5. Kent de verschillende antibiotica die gehanteerd worden in een ziekenhuis, met specifieke aandacht voor resistentieproblematiek en reserve-antibiotica;
 6. Kent de verschillende medische hulpmiddelen en hun toepassing;
 7. Kent implantaten en prothesen en hun toepassing;
 8. Kent de beginselen van de klinische farmacie, met inbegrip van het voorschriftenparcours en het farmacotherapeutische proces;
 9. Kan correct adviezen geven in verband met het pletten, breken, openen,… van geneesmiddelen;
 10. Kan de verschillende toedieningsvormen, specifiek voor de ziekenhuisapotheek, benoemen en bereiden.

Attest

Na het beëindigen van deze opleiding ontvang je een attest van deelname.

Programma

De webinars/fysieke lesdag en demodag zullen doorgaan tussen september 2022 en mei 2023 met à rato van 1 webinar/les/practicum per maand.

Programma

Lesgevers

C. Ligneel,  Hoofdapotheker UZ Brussel 
PJ. Cortoos: ziekenhuisapotheker UZ Brussel
M. Suenens: ziekenhuisapotheker UZ Brussel
S. Van Kemseke: ziekenhuisapotheker UZ Brussel
S. Deuss: ziekenhuisapotheker UZ Brussel
G. Meers: ziekenhuisapotheker UZ Brussel
T. Cauwenbergh: ziekenhuisapotheker UZ Brussel
J. Marcoux: ziekenhuisapotheker UZ Brussel
Coördinator EhB: Stefanie Mot 

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

of

Online

Kosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt:

 • 35 euro per webinar
 • 50 euro voor halve demodag
 • 50 euro voor halve dag practicum
 • 35 euro voor bezoek 

Inschrijven

Inschrijven kan je hier vanaf 25 juni 2022.  Kort voor aanvang zal je de factuur ontvangen per email. 

Vereiste voorkennis

De opleiding staat open voor:
 

 • Houders van de professionele bachelor ‘biomedische laboratoriumtechnologie’ (afstudeerrichting FBT).
 • Of voor studenten die geslaagd zijn voor het eerste van voorgenoemde opleiding en volgt deze navorming in het kader van PPO (met het oog op een stage in een (ziekenhuis) apotheek).
 • Afgestudeerden TSO/FTA’s (uit het secundair onderwijs of CVO's) met minimum 1 jaar werkervaring in een apotheek.

Contact

Erasmushogeschool Brussel
Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette