Studenten biomedische laboratoriumtechnologie
Bij- en nascholing

Ziekenhuisfarmacie 22-23

Webinars Ziekenhuisfarmacie

Vanuit het werkveld (de ziekenhuisapotheek) is steeds meer vraag naar afgestudeerde Farmaceutisch Biologische laboranten (FBT- ers) die werkzaam kunnen zijn als Farmaceutisch technisch assistent (FTA). FTA’s, die in de ziekenhuisapotheek werken, komen in contact met andere en meer gespecialiseerde materie, ten opzichte van de openbare officina. FTA’s spelen een belangrijke rol binnen de distributie en bereiding van geneesmiddelen, cytostatica, TPN (totale parenterale nutritie), … 

Geen enkele andere opleiding (binnen of buiten de EhB) biedt een opleiding aan via webinars gecombineerd met live onderwijs die studenten voorbereidt op het werk in een ziekenhuisapotheek. 

Wat ga je leren

 1. Kent de algemene organisatie van een ziekenhuisapotheek en kent de wetgeving, specifiek verbonden aan een ziekenhuisapotheek;
 2. Kent de tarificatieregels voor medicatie en medische hulpmiddelen, toegepast in een ziekenhuis;
 3. Is zich bewust van het belang van medicatieveiligheid en incidentmeldingen;
 4. Kent de belangrijkste aspecten van de ziekenhuishygiëne, met inbegrip van antiseptica, desinfectantia,… en de werking van de centrale sterilisatie-afdeling;
 5. Kent de verschillende antibiotica die gehanteerd worden in een ziekenhuis, met specifieke aandacht voor resistentieproblematiek en reserve-antibiotica;
 6. Kent de verschillende medische hulpmiddelen en hun toepassing;
 7. Kent implantaten en prothesen en hun toepassing;
 8. Kent de beginselen van de klinische farmacie, met inbegrip van het voorschriftenparcours en het farmacotherapeutische proces;
 9. Kan correct adviezen geven in verband met het pletten, breken, openen,… van geneesmiddelen;
 10. Kan de verschillende toedieningsvormen, specifiek voor de ziekenhuisapotheek, benoemen en bereiden.

Attest

Na het beëindigen van deze opleiding ontvang je een attest van deelname.

Programma

De webinars en demodag in het labo zullen doorgaan tussen september 2022 en mei 2023 met à rato van 1 webinar/les/practicum per maand..

Lesgevers

C. Ligneel,  Hoofdapotheker UZ Brussel 
PJ. Cortoos: ziekenhuisapotheker UZ Brussel
M. Suenens: ziekenhuisapotheker UZ Brussel
S. Van Kemseke: ziekenhuisapotheker UZ Brussel
S. Deuss: ziekenhuisapotheker UZ Brussel
G. Meers: ziekenhuisapotheker UZ Brussel
T. Cauwenbergh: ziekenhuisapotheker UZ Brussel
J. Marcoux: ziekenhuisapotheker UZ Brussel
Coördinator EhB: Stefanie Mot 

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro per webinar of demodag. 

Inschrijven

Inschrijven kan je hier vanaf 25 juni 2022.  Kort voor aanvang zal je de factuur ontvangen per email. 

Vereiste voorkennis

De opleiding staat open voor:
 

 • Houders van de professionele bachelor ‘biomedische laboratoriumtechnologie’ (afstudeerrichting FBT).
 • Of voor studenten die geslaagd zijn voor het eerste en tweede deeltraject van voorgenoemde opleidingen (voor EhB studenten inclusief het keuze-opleidingsonderdeel Farmaceutische Zorg) en volgt dit keuzevak/deze navorming parallel met het laatste deeltraject.
 • Afgestudeerden TSO/FTA’s (uit het secundair onderwijs) met minimum 1 jaar werkervaring in een apotheek.

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Els Plas - Opleidingshoofd BMLT

Voor administratieve vragen kan je terecht bij Katrien Raspoet

Deel dit