Studenten biomedische laboratoriumtechnologie
Bij- en nascholing

Ziekenhuisfarmacie 20-21

De navorming ziekenhuisfarmacie is een keuzevak in het programma van 3 BMLT (afstudeerrichting FBT) dat opengesteld wordt voor alumni en andere geïnteresseerden van het werkveld.

Vanuit het werkveld (de ziekenhuisapotheek) is steeds meer vraag naar afgestudeerde FBT- ers die werkzaam kunnen zijn als Farmaceutisch technisch assistent (FTA). FTA’s, werkzaam in een ziekenhuisapotheek, komen in contact met andere en meer gespecialiseerde materie, ten opzichte van de openbare officina. FTA’s hebben een belangrijke rol binnen de distributie en bereiding van geneesmiddelen, cytostatica, TPN (totale parenterale nutritie), … 

Geen enkele andere opleiding (binnen of buiten de EhB) biedt een opleiding aan die studenten voorbereidt op het werk in een ziekenhuisapotheek

Doelstellingen

 1. Kent de algemene organisatie van een ziekenhuisapotheek en kent de wetgeving, specifiek verbonden aan een ziekenhuisapotheek;
 2. Kent de tarificatieregels voor medicatie en medische hulpmiddelen, toegepast in een ziekenhuis;
 3. Is zich bewust van het belang van medicatieveiligheid en incidentmeldingen;
 4. Kent de belangrijkste aspecten van de ziekenhuishygiëne, met inbegrip van antiseptica, desinfectantia,… en de werking van de centrale sterilisatie-afdeling;
 5. Kent de verschillende antibiotica die gehanteerd worden in een ziekenhuis, met specifieke aandacht voor resistentieproblematiek en reserve-antibiotica;
 6. Kent de verschillende medische hulpmiddelen en hun toepassing;
 7. Kent implantaten en prothesen en hun toepassing;
 8. Kent de beginselen van de klinische farmacie, met inbegrip van het voorschriftenparcours en het farmacotherapeutische proces;
 9. Kan correct adviezen geven in verband met het pletten, breken, openen,… van geneesmiddelen;
 10. Kan de verschillende toedieningsvormen, specifiek voor de ziekenhuisapotheek, benoemen en bereiden.

Attest

Na het beëindigen van deze opleiding ontvang je een attest van deelname.

Programma

Opgelet: Enkel de les van 7 oktober 2020 zal doorgaan.

De lessen zullen wekelijks doorgaan op woensdag (9u-12u en 13u-16u) in september en oktober 2020: 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10 en 28/10.
Op woensdag 23/9, 14/10 en 21/10 zullen de lessen digitaal plaatsvinden.  De andere twee lesdagen (woensdag 30/9 en 07/10) + het practicum vinden plaats op de campus.

36 u dagonderwijs, in te schrijven per lesdag/module van 6u is mogelijk

Lesdagen

Onderwijswerkvormen

Uren

Evaluatie-vorm

Docent(en):

Statuut (stat-contr-gast)

Dag 1: 23/09/2020

Organisatie en beheer

Wetgeving & tarificatie

Medicatieveiligheid & incidentmelding

 

Live hoorcollege (digitaal)

 

6u

 

 

 

 

 

 

Apr. H. Collier

 

 

gast

 

 

Dag 2: 30/09/2020

Klinische farmacie (voorschriftenparcours, farmacotherapeutisch proces, pletmedicatie)

 

Live hoorcollege (op campus Jette)

 

6u

 

 

Apr. Pieter-Jan Cortoos (3u), Apr. Ina Van den Borre (3u)

 

gast

Dag 3: 07/10/2020

Medische hulpmiddelen

Implantaten en prothesen

 

Live hoorcollege (op campus Jette)

 

 

6u

 

 

Apr. Tinne Leysen (3u - VM), Apr. Silke Verheyen (1u NM) en Apr. Elise Deyaert (2u NM)

 

gast

Dag 4: 14/10/2020

Ziekenhuishygiëne & sterilisatie

Antibiotica

Sterilisatie

 

 

Asynchroon hoorcollege (digitaal)

+ bezoek aan de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) (indien de huidige toestand het toelaat)

 

6u

 

 

Apr. Tinne Leysen (3u) en Apr. Ina Van den Borre (3u)

 

gast

Dag 5:  21/10/2020

Productie

 • steriele bereidingen
 • TPN
 • cytostatica
 • unidosis

 

 

Live hoorcollege (digitaal)

 

6u

 

 

Apr. Saskia Van Kemseke (2u)

Apr. Tom Cauwenbergh (2u)

Apr. Garmt Meers (2u)

 

gast

Dag 6: 28/10/2020

Productie: practicum bereidingen

 

Live labo (op campus Jette)

 

6u

 

 

Apr. Saskia Van Kemseke, Apr. Tom Cauwenbergh, Apr. Garmt Meers

 

gast

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt 90 euro/lesdag.

Vereiste voorkennis

Professionele bachelor ‘biomedische laboratoriumtechnologie’ (afstudeerrichting FBT), of is geslaagd voor het eerste en tweede deeltraject van voorgenoemde opleidingen (voor EhB studenten inclusief het keuze-opleidingsonderdeel Farmaceutische Zorg) en volgt dit keuzevak/deze navorming parallel met het laatste deeltraject.

Afgestudeerden TSO/FTA’s (uit het secundair onderwijs) met minimum 1 jaar werkervaring in een apotheek.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier. Na inschrijving ontvang je een factuur.

Deel dit