Statistiek
Bij- en nascholing

Sta­tistiek en meth­od­e­val­i­datie in het lab­o­ra­to­ri­um 22 – 23

Dag 1 (16 februari)

Tijdens het eerste deel van deze tweedaagse workshop focussen we op een aantal basisbegrippen en basistechnieken van de statistische dataverwerking en krijg je meer inzicht in de kwantitatieve aspecten van laboratoriumtesten.

We passen deze technieken toe op casussen uit het laboratorium en maken oefeningen in Excel. 

Doelgroep:   
                                                                   
Voor deel 1 is geen specifieke voorkennis vereist; de basiskennis en de specifieke statistiek nodig voor methodevalidatie wordt opgefrist en ingeoefend. De workshop is bedoeld voor iedereen die in het laboratorium van ver of dichtbij te maken heeft met statistiek.

Dag 2 (17 februari)

Tijdens het tweede deel van deze tweedaagse workshop wordt dieper ingegaan op het gebruik van deze technieken in het kader van validatiedossiers, ISO-normen, kwaliteitscontroles e.d. We maken oefeningen in Excel.

Doelgroep:

Personen die reeds de eerste lesdag volgden of professionelen in het labo met basiskennis op het vlak van statistiek of statistische gegevensverwerking in een labo-omgeving.

Attest

Na het beëindigen van deze opleiding ontvang je een attest van aanwezigheid.

Programma

16 en 17 februari 2023

Dag 1:
8:30 Onthaal
9:00-12:00 Basisbegrippen in de statistiek
13:00-16:00 Inleiding tot hypothesetesten en methodevergelijking

Dag 2: 
8:30u Onthaal
9.00-12:00 Validatieparameters en outliertesten
13.00 - 16:00 Opdeling in 2 groepen:
- Kwalitatieve validatie (sensitiviteit, specificiteit, PPV, NPV)
- Kwantitatieve validatie (ANOVA, lineaire regressie)

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt 105 euro per lesdag - 190 euro voor de 2 lesdagen.

Vereiste voorkennis

Een wetenschappelijke opleiding zoals: professionele bachelor ‘biomedische laboratoriumtechnologie’, master ‘biomedische wetenschappen’ met interesse voor klinische biologie, of werkzaam in een klinisch of farmaceutisch-biologisch laboratorium.
De voornaamste doelgroep van de workshop zijn laboprofessionals. Naargelang de statistische voorkennis zullen deelnemers kunnen inschrijven voor beide dagen of enkel voor de tweede dag.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier vanaf 25 juni 2022.  Kort voor aanvang zal je de factuur ontvangen per mail.