continuing education
Bij- en nascholing

Naschol­ing Junior Com­mu­ni­ca­tion Pro­fes­sion­al 22 – 23

Een afgestudeerde professionele bachelor in het Communicatiemanagement krijgt op deze manier de kans om via (een) extra stage(s) nog meer on-the-jobervaring op te doen in het zeer brede veld van de communicatiesector en zo met een sterker cv de arbeidsmarkt betreden.

Programma

Start: variabel

Stage van minstens 13 weken / 38-urenweek.

De stage kan pas aanvangen nadat tussen de EhB, het stagebedrijf en de student een geldig stagecontract werd ondertekend.  Dit contract kan pas afgesloten worden nadat de stagecoördinator van EhB/Communicatiemanagement de stageplaats evenals het takenpakket heeft goedgekeurd.

Kosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt 150 euro.

Vereiste voorkennis

In het bezit zijn van het diploma Professionele Bachelor in het Communicatiemanagement van de Erasmushogeschool.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier vanaf 25 juni 2022.

Contact

Contactpersoon: Ilse Godts