Mentoren vroedkunde
Bij- en nascholing

Mentorenopleiding vroedkunde 21-22

Stage is een cruciaal onderdeel in de opleiding Vroedkunde. De studenten Vroedkunde van de Erasmushogeschool Brussel lopen stage in heel wat verschillende settings, in de eerste en de tweede lijn en in de verschillende beroepsdomeinen van de vroedvrouw.

De hogeschool waardeert het dagelijks enthousiasme van de mentoren bij de begeleiding van onze studenten. De mentorenopleiding scherpt de competenties van mentoren aan om studenten tijdens de stage doeltreffend te kunnen begeleiden binnen een onderwijskundig referentiekader. De integratie van kennis, vaardigheden en attitudes in de verschillende settings staan hierbij centraal. De stagementor is een essentiële factor in het leerproces van studenten. Hij/zij coacht de student, reflecteert over diens handelen en fungeert als rolmodel.

Attest

Aanwezigheidsattest.

Programma

Deze opleiding gaat door op donderdag 13 januari 2022.

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

De opleiding is gratis voor vroedvrouwen en mentoren verbonden aan onze stage-instellingen.  Voor andere geïnteresseerden bedraagt het inschrijvingsgeld 85 euro.

Doelgroep

Vroedvrouwen en andere gezondheidswerkers, die zich verder als mentor in het begeleiden van studenten vroedkunde willen bekwamen.

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor Mentorenopleiding Vroedkunde? Top!  

  • Stap 1: Start met je inschrijving aan EhB. Je kiest je opleiding en je laat je contactgegevens achter.
  • Stap 2: Rond je inschrijving af. In juni ontvang je van ons een mail om je inschrijving definitief af te ronden, dit kan volledig digitaal.

Nog vragen?

Deel dit