Mentorenopleiding vroedkunde
Bij- en nascholing

Mentorenopleiding vroedkunde 19-20

Stage is een cruciaal onderdeel in de opleiding Vroedkunde. De studenten Vroedkunde van de Erasmushogeschool Brussel lopen stage in heel wat verschillende settings, in de eerste en tweede lijn en in de verschillende beroepsdomeinen van de vroedvrouw.

De hogeschool waardeert het dagelijks enthousiasme van de mentoren bij de begeleiding van onze studenten.

De mentorenopleiding scherpt de competenties van mentoren aan om studenten tijdens de stage doeltreffend te kunnen begeleiden binnen een onderwijskundig referentiekader. De integratie van kennis, vaardigheden en attitudes in de verschillende settings staan hierbij centraal. De stagementor is een essentiële factor in het leerproces van studenten. Hij/zij coacht de student, reflecteert over diens handelen en fungeert als rolmodel.

Attest

Aanwezigheidsattest.

Programma

Deze opleiding gaat door op donderdag 16 januari 2020 van 9u tot 15u.

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

De opleiding is gratis voor vroedvrouwen en mentoren verbonden aan onze stage-instellingen.  Voor andere geïnteresseerden bedraagt het inschrijvingsgeld 85 euro.

Doelgroep

Vroedvrouwen en andere gezondheidswerkers, die zich verder als mentor in het begeleiden van studenten vroedkunde willen bekwamen.

Inschrijven

Inschrijven doe je hier.

Deel dit