Mentorenopleiding verpleegkunde
Bij- en nascholing

Men­toreno­plei­d­ing verpleegkunde

Voor wie

De mentorenopleiding richt zich naar alle verpleegkundigen, die naast de hoofdopdracht patiëntenzorg ook studenten van de opleiding Verpleegkunde begeleiden. Ook leidinggevenden, geïnteresseerden en andere betrokkenen bij het leerproces van de student zijn welkom.

Voor wie

De mentorenopleiding richt zich naar alle verpleegkundigen, die naast de hoofdopdracht patiëntenzorg ook studenten van de opleiding Verpleegkunde begeleiden. Ook leidinggevenden, geïnteresseerden en andere betrokkenen bij het leerproces van de student zijn welkom.

Hoe ziet de opleiding eruit

Binnen de opleiding Verpleegkunde is stage nog steeds de kern van het onderwijs. De student past toe wat hij geleerd heeft. Er wordt van hem verwacht dat hij
competenties verwerft en kennis, vaardigheden, attitudes en waarden van het verpleegkundig beroep integreert.

De stageplaats dient een aantal garanties te bieden naar opvang en begeleiding van de student: de student dient aanvaard te worden als actieve deelnemer in het zorgproces. Er dient tijd en ruimte te bestaan voor communicatie en feedback.

De stagementor (begeleider van de student op de stageplaats) speelt een faciliterende rol bij het leerproces van de student, door te fungeren als modelverpleegkundige. Hij coacht
de student en reflecteert over diens handelen.
Deze opleiding is bedoeld voor ervaren beroepsbeoefenaars die de studenten begeleiden bij het verrichten van verpleegkundige handelingen. Het accent van deze opleiding ligt op
het theoretisch kaderen en trainen van begeleidingsvaardigheden van stagementoren.

Lesprogramma

Deze opleiding vindt plaats op 10/10, 14/11, 12/12 en 27/03 

32u (4 lesdagen):

 • Opbouw curriculum opleiding Verpleegkunde binnen de huidige onderwijswetgeving, actuele onderwijsvormen;
 • Mentorschap: de mentor als begeleider, als observator, als gever van instructies en feedback, als evaluator;
 • Sociale vaardigheden in het begeleidingsproces;
 • Samenwerking en interactie: mentor (stageplaats) –stagebegeleider (school)
 • Bespreken van concrete casussen

Lesdagen kunnen ook apart gevolgd worden. 

Huis voor Gezondheid organiseert de opleiding in samenwerking met Erasmushogeschool Brussel, Odisee Hogeschool, Sint-Guido en Busleyden. 

HVG

Na je studie

Attest

Na het beëindigen van deze mentorenopleiding ontvang je een attest van aanwezigheid.

Waar heb je les

Campus Jette

 • In het groene Jette (Vlakbij Laarbeekbos)
 • Brussels Health Campus (samen met VUB en UZ Brussel)
 • Medische campus: eigen simulatiecentrum
 • Leuke studentenresto met broodjes, salades, soep & snacks
 • Fitness vlakbij
 • Vlot bereikbaar met trein, bus, tram, fiets, step
 • Voldoende parkeerplek
 • Groene buitenruimte

Contact:

Openingsuren studentensecretariaat:

 • Elke werkdag open van 8u tot 17u. Op vrijdag gesloten vanaf 16u. 

Studiekosten

De opleiding kost 200 euro. 

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor 'Mentorenopleiding verpleegkunde'? Top!  Inschrijven kan via het Huis Voor Gezondheid volg deze link.

Contact

 • campus Jette
 • Laarbeeklaan 121
 • 1090 Jette