Attest Rooms-katholieke godsdienst
Bij- en nascholing

Attest Rooms-katholieke godsdienst vanaf feb 2022

Rooms-katholieke godsdienst voor het kleuter- of lager onderwijs

De opleiding bestaat uit 3 modules (24 lesuren per module):

Module 1: levenbeschouwelijke identiteit
Module 2: vakdidactiek
Module 3: interlevensbeschouwelijke dialoog

Na module 1 zal je al heel wat theologische bagage hebben om op godsdienstig vlak aan het werk te kunnen gaan. 

In module 2 geven we je een zo volledig mogelijke gereedschapskist mee door verschillende pedagogisch-didactische werkvormen te exploreren, waaronder Godly Play. Zowel het werk-/leerplan RKG als Zill worden verkend.

Module 3 zal je inzicht geven in de processen die de identiteit van een school bepalen en de manier waarop jij daarin als leerkracht een rol kan spelen, rekening houdend met de typisch Brusselse situatie. In het werk-/leerplan godsdienst gaat men uit van levensbeschouwelijke (en dus ook culturele) diversiteit als beginsituatie voor de godsdienstles.

Deze navorming sluit aan bij het reguliere traject.

Wie ben jij?

  • Leraren kleuteronderwijs en lager onderwijs
  • Leraren in spe (studenten) kleuteronderwijs en lager onderwijs
  • Alumni (LKO-LLO)

Programma

1 LKO – LLO 2de semester
2 LKO – LLO 2de semester
3 LKO – LLO 1ste semester volgend academiejaar

Start- en einddata hangen samen met lessenrooster. 

Locatie

Campus Kanal

Slotstraat 28
1000 Brussel

Kosten

Nascholing sluit aan bij regulier traject – tarieven diploma- en credit contracten:

Vaste kost: 247,90 euro
Variabele kost: 11,90 euro per SP * 9 = 107,10 euro (wordt uitgesplitst volgens het aantal opgenomen studiepunten per semester)
Totaalkost: 355 euro voor het volledige traject (2 semesters)

Cursussen worden digitaal aangeboden. Enkel Averbodes kinderbijbel dient aangeschaft te worden.

Wil je meer weten?

Nog vragen?

Stuur een e-mail naar Myriam Haelvoet met vragen over de inhoud van het programma. Heb je praktische vragen? Stuur dan een e-mail naar Lina Kestemont

Schrijf je in

  • Stap 1Start met je inschrijving aan EhB. In het startscherm kies je voor ‘professioneel gerichte bacheloropleiding’ en daarna ‘Educatieve bachelor in kleuteronderwijs’ of ‘Educatieve bachelor in het lager onderwijs’. In een volgende stap in het inschrijvingsproces kies je voor het traject ‘Attest Rooms-Katholieke Godsdienst’.
     
  • Stap 2: Rond je inschrijving af. Je ontvangt binnenkort van ons een mail om je inschrijving af te ronden. Je kan dit volledig digitaal afhandelen of je kan langskomen op het studentensecretariaat van campus Kanal. 

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen:
Myriam Haelvoet - Docent

Voor praktische vragen:
Lina Kestemont

Deel dit