EhB
Bij- en nascholing

Attest Rooms-katholieke godsdienst 19-20

Attest

Na het succesvol afronden van deze nascholing ontvang je het attest Rooms-katholieke godsdienst voor het kleuteronderwijs of voor het lager onderwijs.

Vakken

Start van de opleiding: maandag 10 februari 2020. Deze navorming sluit aan bij het reguliere traject.

De opleiding bestaat uit 3 modules (24 lesuren per module):

Module 1: levenbeschouwelijke identiteit
Module 2: vakdidactiek
Module 3: interlevensbeschouwelijke dialoog

Na module 1 zal je al heel wat theologische bagage hebben om op godsdienstig vlak aan het werk te kunnen gaan. 

In module 2 geven we je een volledige gereedschapskist mee door verschillende pedagogisch-didactische werkvormen te exploreren, waaronder Godly Play. Het leerplan wordt volledig verkend.

Module 3 zal je inzicht geven in de processen die de identiteit van een school bepalen en de manier waarop jij daarin als leerkracht een rol kan spelen, rekening houdend met de typisch Brusselse situatie. In het werk-/leerplan godsdienst gaat men uit van levensbeschouwelijke (en dus ook culturele) diversiteit als beginsituatie voor de godsdienstles.

Programma

1 LKO – LLO 2de semester

2 LKO – LLO 2de semester

3 LKO – LLO 1ste semester volgend academiejaar

Start- en einddata hangen samen met lessenrooster. 

Locatie

Campus Kanal

Slotstraat 28

1000 Brussel

Kosten

Nascholing sluit aan bij regulier traject – tarieven diploma- en creditcontracten:

Vaste kost: 242,80 euro
Variabele kost: 11,60 euro per SP * 9 = 104,4 euro
(wordt uitgesplitst volgens het aantal opgenomen studiepunten per semester)
Totaalkost: 347,2 euro voor het volledige traject (2 semesters)

Cursussen:

 • Rooms-katholieke godsdienst 1 LKO-LLO: levensbeschouwelijke identiteit. € 6.28
 • Rooms-katholieke godsdienst 2 LKO: vakdidactiek € 7.13
 • Rooms-katholieke godsdienst 2 LLO: vakdidactiek € 7.38
 • Rooms-katholieke godsdienst 3 LKO: interlevensbeschouwelijke dialoog: riten en feesten  €10.23
 • Rooms-katholieke godsdienst 3 LLO: interlevensbeschouwelijke dialoog: riten en feesten ​ €10.13

Totale kostprijs cursussen voor LKO: 23,64 euro
Totale kostprijs cursussen voor LLO: 23,79 euro

Handboeken:
1 LKO + 1 LLO:

 • Averbodes kinderbijbel : € 16.28
 • God is buiten de tijd: € 19,52
 • Marcusmagazine : € 1

3 LKO:

 • Kijk, mijn bijbel : € 9.25

Kostprijs handboeken LKO: 46,05 euro
Kostprijs handboeken LLO: 36,8 euro

10-tal kopieën per module per student

 

Doelgroep

 • Leraren kleuteronderwijs en lager onderwijs
 • Leraren in spe (studenten) kleuteronderwijs en lager onderwijs
 • Alumni (LKO-LLO)

Inschrijven

Inschrijven voor bachelor LO doe je hier

Inschrijven voor bachelor KO doe je hier

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen:
Myriam Haelvoet - Docent

Voor praktische vragen:
Michiel van de Weerd

Contactformulier EhB+

Deel dit