Tekst
Postgraduaat

Postgraduaat Palliatieve zorg

Palliatieve zorg betekent een intense zorg voor mensen in een onomkeerbaar stadium van hun ziekte, die geen kans meer hebben op genezing. Als zorgverlener in een residentiële of thuissetting is het belangrijk om te kunnen bijdragen aan het comfort en de levenskwaliteit van een zorgvrager en zijn naasten in deze laatste levensfase.

Het postgraduaat palliatieve zorg is een sterk praktijkgerichte opleiding die je helpt de juiste vaardigheden te ontwikkelen voor een vraaggestuurd en persoonsgericht palliatief zorgconcept. Dit gebeurt altijd met respect voor levensbeschouwingen, tradities of geloofsvisie en steeds vertrekkend vanuit de rechten van de patiënt.

We willen je als zorgverlener bekwamen om zorg aan te bieden op maat voor alle patiënten. Een persoon prefereert een zorg in de lijn van zijn/haar visie op het leven, op ziekte, pijn en mogelijk nakend levenseinde. Het aannemen van een cultuursensitieve houding in de relatie met de zorgvrager is dan ook heel belangrijk.

Attest

Voor het behalen van het getuigschrift van het postgraduaat Palliatieve zorg zijn er twee evaluatiemomenten voorzien, een eerste na de basismodule en een tweede na de verdiepingsmodule.
De evaluatieopdrachten bestaan vooral uit reflectieopdrachten en casusbespreking met schriftelijke neerslag en presentatie aan een deskundige jury.
De evaluatievorm wordt uitgebreid toelicht bij aanvang van het programma.

Het getuigschrift van ‘Palliatief referent’ (6SP) wordt toegekend aan wie minimaal 90 % van de lessen van de basismodule bijgewoond heeft én minimaal 50% behaald heeft voor de evaluatieopdracht.

Het getuigschrift van het integrale postgraduaat in de Palliatieve zorg (20SP) wordt toegekend aan wie minimaal 90 % van de lessen van het volledige programma bijgewoond heeft én minimaal 50% behaald heeft voor de evaluatieopdracht voor elk van de evaluatieopdrachten.

Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt een deelnameattest met vermelding van het effectief gevolgde programma.

Vakken

Het programma start op 21 september 2017 en loopt tot 14 juni 2018. De basismodule Palliatief referent eindigt op 15 januari 2018. Aansluitend start de verdiepingsmodule die loopt tot 14  juni 2018. Er zijn vaste wekelijke lesdagen op donderdag.  De gedetailleerde lesplanning wordt toegestuurd na goedkeuring van je inschrijving en uitgebreid toegelicht de eerste lesdag.

De lessen gaan door op Erasmushogeschool, Laarbeeklaan 121 ,1090 Jette. 

Het postgraduaat telt 20 studiepunten en omvat een basismodule ‘palliatief referent’ (6SP) en een verdiepingsmodule ‘palliatief deskundige’. Het programma voorziet naast de theorielessen ook een  korte inleefstage en deelname aan het congres ‘Education in palliatieve Care’.

Het volledige programma met doelstellingen, inhouden, werk- en evaluatievormen (uitgedrukt in studiepunten en studiebelastinguren) wordt in detail uitgeschreven in de ECTS fiches die de eerste lesdag aan alle deelnemers worden toegelicht.

Basismodule ‘Palliatief referent’

 • basisconcepten en wetgeving palliatieve zorg
 • functieprofiel van de palliatief referent
 • fysieke aspecten bij pijn (observatie en anamnese)
 • verpleegkundige diagnostiek en interventies( pijn- en symptoomcontrole)
 • psychosociale benadering van de patiënt en zijn omgeving
 • omgaan met familie en naasten in de supportieve en terminale fase
 • beslissingen rond het levenseinde (wetgeving en casuïstiek)
 • toepassen voorafgaande zorgplanning (training)
 • basisvaardigheden communicatie met de zorgvrager
 • inzicht in eigen zorgcultuur en cultuur van de organisatie (appreciative inquiry)
 • het ontwikkelen van eigen competenties en vaardigheden ( coaching)
 • spirituele en existentiële zorg bij ernstig zieken
 • cultuursensitieve palliatieve zorg
 • handvatten voor omgaan met rouw en verlies
 • zelfzorg voor de zorgenden

Verdiepingsmodule ‘Palliatief deskundige’

 • Verpleegkundige wetenschappen: o.m. interdisciplinaire organisatie, methodologie en wetenschappelijke kennis, ethische en deontologische benadering van de zorg , wondzorg, aromazorg , …
 • Biomedische wetenschappen o.m. neoplastische en chronische pathologieën, fysiopathologie en symptomen, …
 • Sociale en Menswetenschappen: o.m. training gespreksvaardigheden, verhogen van de veerkracht, spiritualiteit van de zorgverlener, …

Kostprijs

Het volledige postgraduaat in de Palliatieve zorg kost 1250 euro. De basismodule palliatief referent is apart te volgen en kost 550 euro. Sommige lesdagen zullen ook apart opengesteld worden aan een tarief van €90/lesdag.

In de kostprijs is steeds het cursusmateriaal, broodjeslunch en drank tijdens de pauzes inbegrepen.

Locatie

campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Doelgroep

De opleiding richt zich tot alle beroepsgroepen in de gezondheidzorg.

Inschrijven

Inschrijven doe je op www.odisee.be/nl/pgpz klik naast 'Postgraduaat Palliatieve Zorg 2017-2018' op ‘inschrijven’ om je aanvraagdossier te starten. Je ontvangt hiervoor per mail een vragenlijst. De programmacoördinator van het postgraduaat zal je aanvraag onderzoeken op basis van de toelatingsvoorwaarden.

Na goedkeuring van je aanvraagdossier krijg je meer informatie om de inschrijvingsprocedure af te ronden.

Bestand: 

PG palliatieve zorg folder EhB 17-18.pdf