U bent hier


Kostprijs van de verschillende contracten

Om je weg te vinden in de studiegelden, dompel je je best even onder in de verschillende contracten die je kunt afsluiten met de hogeschool.

  • Kom je van het secundair onderwijs, dan schrijf je je ongetwijfeld in via een diplomacontract en volg je het modeltraject. Dit traject is zo opgebouwd dat je op de meest doelmatige en snelste manier je diploma behaalt. Voor een bacheloropleiding bijvoorbeeld, zal dit bestaan uit drie deeltrajecten (of jaren) van 60 studiepunten. Als je een specifieke vooropleiding hebt gevolgd, bepaalde vrijstellingen krijgt of niet voltijds wenst te studeren, wordt dit modeltraject omgevormd naar een geïndividualiseerd traject, precies op jouw maat.
  • Als enkel bepaalde opleidingsonderdelen je interesse wekken, kun je je inschrijven met een creditcontract. Voor elk opleidingsonderdeel dat je succesvol aflegt, krijg je dan een creditbewijs.
  • Wil je enkel examens afleggen over een opleidingsonderdeel, dan kun je je inschrijven met een examencontract. In dit type contract volg je geen lessen en heb je geen recht op begeleiding. Een examencontract kun je niet volgen voor alle opleidingsonderdelen.

De drie types worden hier nogmaals toegelicht. 

Deze studiegelden gelden voor studenten met een toereikend leerkrediet.

 

Niet-Beurstariefstudent

 Bijna-Beurstariefstudent 

 Beurstariefstudent 

Inschrijving tot en met 53 studiepunten

€66,50 vast en

€9,10 per SP

€44,40 vast en

€6,00 per SP

€55/inschrijv.

Inschrijving van minstens 54 en max. 66 SP

€610,60

€407,10

€100/inschrijv.

Inschrijving meer dan 66 SP 

€610,60 en

€3,60 per SP boven de 66

€407,10 en

€2,40 per SP boven de 66

 

Deze studiegelden zijn van toepassing op inschrijvingen voor de opleidingen in de bachelor- en masterstructuur(bachelors- en masteropleidingen, schakelprogramma's, voorbereidingsprogramma's, specifieke Lerarenopleiding (Koninklijk Conservatorium Brussel) en de opleidingen in afbouw.

Examencontracten

Lees hier wat een examencontract is. 

 

Studiegeld

 Examencontract 

 € 60,50 vast en 

 € 3,60 per SP 

Overige studiegelden

Op de pagina Overige studiegelden kun je terecht voor de studiegelden voor bijkomende inschrijvingen voor beurstariefstudenten, studiegelden voor inschrijvingen voor de bachelor-na-bacheloropleidingen e, het studiegeld bij de combinatie van een inschrijving onder diploma- of creditcontract met een inschrijving onder examencontract.

De verhoogde studiegelden voor buitenlandse studenten vind je hier terug.

Wijzigen studiecontract

Beslis je tijdens het academiejaar dat je bijvoorbeeld een vak extra wilt volgen of dat je van opleiding wilt veranderen? Dan moet je studiecontract worden gewijzigd. Op de pagina Wijziging studiecontract vind je welke gevolgen dit heeft voor je studiegeld.
 

Bijkomende kosten

In sommige opleidingen worden bijkomende kosten aangerekend. Hiermee worden de goederen betaald die je als student gebruikt tijdens je opleiding.


Betalingswijze

Het studiegeld wordt ter plaatse elektronisch vereffend met bancontact (enkel bij het KCB is dit niet mogelijk) ofwel via de overschrijving die de student bij inschrijving ontvangt en die tevens in de elektronische postbus van de student wordt gedeponeerd. Het studiegeld moet betaald worden binnen de zeven kalenderdagen na inschrijving.

Nadat het studiegeld is betaald, ontvangt de student de nodige attesten inzake het openbaar vervoer, de ziekteverzekering en een studentenkaart.

Het recht op kinderbijslag geldt enkel bij een inschrijving vanaf 27 studiepunten.


Studiefinanciering

Aan je inschrijving, ateliergeld, boeken en cursussen, een kot, vervoer, voeding en ontspanning kleeft een stevig prijskaartje. Toch mag dit zeker geen hindernis vormen om te studeren aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB). Er bestaan verschillende mogelijkheden om die financiële belasting beperkt te houden. Bij Stuvo EhB, de studentenvoorzieningen van de EhB, vertellen ze je er graag meer over. De ervaren medewerkers bieden gratis advies over het aanvragen van de studietoelage van de Vlaamse gemeenschap, het jokerkrediet, het verminderd studiegeld, financiële steun, een studielening ...

Meer informatie vind je op de website van Stuvo in de rubriek 'Centen voor studenten'.

Specifieke voordelen voor werknemers en werkgevers 

Er zijn heel wat interessante formules om werken en studeren te combineren. Lees hier een kort overzicht van de mogelijkheden.