U bent hier

Toelatingsvoorwaarden

Algemene toelatingsvoorwaarden

Inschrijven aan de Erasmushogeschool BrusselOm je in te schrijven voor een bacheloropleiding volstaat een diploma van het secundair onderwijs of een (buitenlands) studiebewijs dat als gelijkwaardig wordt erkend

(Hier vind je de gedetailleerde toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs (externe link)).

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

Studenten zonder diploma secundair onderwijs kunnen een aanvraag indienen om deel te nemen aan een bekwaamheidsproef. Deelname kan enkel indien je minstens 21 jaar bent. De leeftijdsbeperking geldt evenwel niet ingeval je een virtuoos bent in een bepaalde discipline of indien je vluchteling bent. Je kan slechts eenmaal per academiejaar deelnemen aan de proef. 

Aanmelden doe je via annemie.de.rouck@ehb.be   

Deadline aanmelding Datum proef
23 mei 2017 30 mei 2017
30 augustus 2017 6 september 2017
14 september 2017 21 september 2017
6 december 2017 13 december 2017
25 januari 2018 1 februari 2018

Bijzondere toelatingsvoorwaarden 

Als je wilt starten in een artistieke bacheloropleiding (Muziek, Musical, Drama, Audiovisuele Kunsten), moet je eerst slagen voor de artistieke toelatingsproef.

Voor andere opleidingen zoals een bachelor-na-bachelor, postgraduaat of bij- en nascholingen kunnen specifieke toelatingseisen gelden. Bekijk daarvoor de details van de opleidingen in kwestie.

Taalvoorwaarden 

Voor het merendeel van de opleidingen dient een kandidaat-student aan te tonen over het taalniveau B2 Nederlands te beschikken. Hiertoe kunnen volgende attesten aangeleverd worden: 

  • Certificaat B2 of NT2 niveau 5 van een universitair talencentrum
  • Certificaat Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) http://www.itna.be/(externe link)
  • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) – 'Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs' of 'Educatief Startbekwaam' http://www.cnavt.org/main.asp(externe link)
  • Succesvol Staatsexamen NT2 programma 2 (Nederland) 
  • Certificaat Centrum Volwassenenonderwijs NT2 ‘Vantage’ (niveau 3.1 en 3.2)

Leerkrediet

Om te kunnen inschrijven, moet je beschikken over voldoende leerkrediet.