U bent hier

De opleiding bestaat uit 3 modules (24 lesuren per module):
Module 1: levenbeschouwelijke identiteit
Module 2: vakdidactiek
Module 3: interlevensbeschouwelijke dialoog

Na module 1 zal je al heel wat theologische bagage hebben om op godsdienstig vlak aan het werk te kunnen gaan. 

In module 2 geven we je een volledige gereedschapskist mee door verschillende pedagogisch-didactische werkvormen te exploreren, waaronder Godly Play.

Module 3 zal je inzicht geven in de processen die de identiteit van een school bepalen en de manier waarop jij daarin als leerkracht een rol kan spelen, rekening houdend met de typisch Brusselse situatie. In het werk-/leerplan godsdienst gaat men uit van levensbeschouwelijke (en dus ook culturele) diversiteit als beginsituatie voor de godsdienstles.

Doelgroep

  • Leraren kleuteronderwijs en lager onderwijs
  • Leraren in spe (studenten) (kleuteronderwijs en lager onderwijs)
  • Alumni (LKO-LLO)

Programma

1 LKO – LLO 2de semester
2 LKO – LLO 2de semester
3 LKO – LLO 1ste semester volgend academiejaar

Start- en einddata hangen samen met lessenrooster. Eerste lesdag is 27/09/17.

Starten in januari 2018 is mogelijk.

Attest

Na het succesvol afronden van deze nascholing ontvang je het attest Rooms-katholieke godsdienst voor het kleuteronderwijs of voor het lager onderwijs.

Kostprijs

Nascholing sluit aan bij regulier traject – tarieven diploma- en creditcontracten:
Vaste kost: 230 euro
Variabele kost: 11 euro per SP * 9 = 99 euro
Totaalkost: 239 euro
 
Cursussen:
Rooms-katholieke godsdienst 1 LKO-LLO: levensbeschouwelijke identiteit. € 6.28
Rooms-katholieke godsdienst 2 LKO: vakdidactiek € 7.13
Rooms-katholieke godsdienst 2 LLO: vakdidactiek € 7.38
Rooms-katholieke godsdienst 3 LKO: interlevensbeschouwelijke dialoog: riten en feesten  €10.23
Rooms-katholieke godsdienst 3 LLO: interlevensbeschouwelijke dialoog: riten en feesten ​ €10.13
Totale kostprijs cursussen voor LKO: 23,64 euro
Totale kostprijs cursussen voor LLO: 23,79 euro
 
Handboeken:
1 LKO + 1 LLO:
Averbodes kinderbijbel : € 16.28
God is buiten de tijd: € 19,52
Marcusmagazine : € 1
3 LKO:
Kijk, mijn bijbel : € 9.25
Kostprijs handboeken LKO: 46,05 euro
Kostprijs handboeken LLO: 36,8 euro
10-tal kopieën per module per student
Digitale versie van de leerplannen voor het VVKBaO: €14,5

Lees zeker ook de betalingsvoorwaarden.

Inschrijving

Inschrijven doe je hier.