U bent hier

Stage is een cruciaal onderdeel in de opleiding Vroedkunde. De studenten Vroedkunde van de Erasmushogeschool Brussel lopen stage in heel wat verschillende settings, in de eerste en tweede lijn en in de verschillende beroepsdomeinen van de vroedvrouw.

De hogeschool waardeert het dagelijks enthousiasme van de mentoren bij de begeleiding van onze studenten.

De mentorenopleiding scherpt de competenties van mentoren aan om studenten tijdens de stage doeltreffend te kunnen begeleiden binnen een onderwijskundig referentiekader. De integratie van kennis, vaardigheden en attitudes in de verschillende settings staan hierbij centraal. De stagementor is een essentiële factor in het leerproces van studenten. Hij/zij coacht de student, reflecteert over diens handelen en fungeert als rolmodel.

Doelgroep

Vroedvrouwen en andere gezondheidswerkers, die zich verder als mentor in het begeleiden van studenten vroedkunde willen bekwamen.

Programma

Deze nascholing gaat door op donderdag 18 januari 2018.

8.45:    Onthaal met koffie

9.00:    Verwelkoming
            Gerlinde De Clercq – directeur Gezondheidszorg
9.15:    Studenten nog beter opleiden voor de uitdagingen van de toekomst, het geactualiseerde opleidingscurriculum
            Joeri Vermeulen – opleidingshoofd Vroedkunde
            Sarah Mortier – lector Vroedkunde

10.30:   Pauze

11.00:   Workshop: “Mentor in de spiegel”
             We staan stil bij de drijfveren en bekommernissen van de mentor. Via het model van Ofman proberen we tot zelfinzicht te komen. Wat zijn je kernkwaliteiten als mentor, wat zijn je blinde vlekken en welke zijn de hierbij horende valkuilen tijdens de begeleiding van studenten.
             Bieke Taelman – lector Vroedkunde
             Marianne Vanbellinghen – lector Vroedkunde

12.15:   Lunch

13.00:   Workshop: “Coachen naar groei”
             Coachen is het procesmatig en doelgericht uitlokken en ondersteunen van groei, op maat van elke student. Tijdens deze workshop willen we concrete hulpmiddelen aanreiken om studenten tijdens hun stages optimaal te coachen.
             Isabelle Vandelannootte – lector Vroedkunde

14.00:   Pauze

14.15:   Workshop: “Objectief leren evalueren”
             Evalueren en quoteren van studenten op stage is niet altijd even makkelijk. Via deze workshop willen we nieuwe inzichten verwerven om zo beter en objectiever te kunnen evalueren.
             Isabelle Vandelannootte – lector Vroedkunde
             Sarah Mortier – lector Vroedkunde

15.30:   Afsluiting

Attest

Erkenning bij de Federale Raad voor Vroedvrouwen.

Kostprijs

De opleiding is gratis voor vroedvrouwen en mentoren verbonden aan onze stage-instellingen.  Voor andere geïnteresseerden bedraagt het inschrijvingsgeld 85 euro. Lees zeker ook de betalingsvoorwaarden.

Inschrijving

Inschrijven doe je hier.