U bent hier

Bestuur

Bestuur

De Erasmushogeschool Brussel (EhB) wordt bestuurd door de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de algemeen directeur, de departementsraden en de directeurs, met inspraak van de Studentenraad. Hieronder vind je een overzicht van de beleidsorganen en diensten van de Erasmushogeschool Brussel.

Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur van de EhB telt 23 leden, onder wie afgevaardigden van het personeel,  studentenvertegenwoordigers en verder vertegenwoordigers uit het GO!, de VUB, de VGC,  en uit het sociale, economische en culturele milieu. 2/3 van de leden bestaat uit personen van hetzelfde geslacht.

 • Luc Van de Velde (Algemeen Directeur)
 • Bart De Schutter (Voorzitter)

GO! - Gemeenschapsonderwijs

 • Jacky Goris               
 • Ludy Van Buyten       
 • Arlette Verkruyssen           
 • Steven Vervoort (VGC)
 • Henri Eisendrath (VUB)       

Vertegenwoordiger sociale, economische en culturele milieu

 • Els Ampe          
 • Liesbeth Dhaene         
 • Raymond Engelen              
 • Yamila Idrissi            
 • Liesbeth Peeters        
 • Joris Tiebout             
 • Eva Vanhengel  
 • Guido Vissers            

Personeelsvertegenwoordigers

 • Veronique Carlier               
 • Danny Siroyt             
 • Gerlinde De Clercq             
 • Gerhard De Raedemaeker          
 • Frank Lanssens          
 • Katy Vancoillie        
 • Ilse Somers              
 • Peter Swinnen   

Studentenvertegenwoordigers

 • Sarah Guldentops       
 • Kenny De Maeyer                     

College van Bestuur

De leden van het College van Bestuur zijn:

 • Bart De Schutter (Voorzitter)
 • Luc Van de Velde (Algemeen Directeur)
 • Raymond Engelen             
 • Eva Vanhengel                 
 • Guido Vissers                            
 • Anita Ruttens (Regeringscommissaris)
 • Ann Meeus (Secretaris)

Algemeen directeur

De algemeen directeur, Luc Van de Velde, vertegenwoordigt de hogeschool. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelgeving, reglementen en bestuurlijke beslissingen, de coördinatie van de administratieve diensten en de goede uitvoering van de kerntaken van de hogeschool..

Directeurs

Aan het hoofd van elk departement staat een directeur.

 • Management, Media & Maatschappij: Luc De Boever
 • Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur: Gerlinde De Clercq
 • Design & Technologie: Frank Lanssens
 • Onderwijs & Pedagogie: Frank Noten
 • Koninklijk Conservatorium Brussel | School of Arts: Peter Swinnen
 • RITCS | School of Arts: Ann Olaerts

Departementsraden

De Erasmushogeschool Brussel telt vier departementen

 • Departement Design & Technologie
 • Departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur
 • Departement Management, Media & Maatschappij
 • Departement Onderwijs & Pedagogie

Elk departement wordt bestuurd door een departementsraad, waarvan ten hoogste twee derde van de leden bestaat uit personen van hetzelfde geslacht, die is samengesteld uit:

 • De directeur
 • Zes vertegenwoordigers van het personeel (drie mannen en drie vrouwen), verkozen voor een termijn van vier academiejaren door en onder de personeelsleden van het departement, verzameld in één kiescollege
 • Twee vertegenwoordigers (één man en één vrouw) voor een termijn van twee academiejaren via getrapte verkiezingen door de studentenraad aangeduid onder de verkozen studenten die aan dit departement zijn ingeschreven
 • Drie vertegenwoordigers uit de sociaal-economische of culturele milieus, voor een termijn van vier academiejaren door de College van Bestuur aangewezen op voordracht van de vertegenwoordigers bedoeld in 2° en 3°. 

Raden Schools of Arts

De Erasmushogeschool Brussel telt twee Schools of Arts

 • Koninklijk Conservatorium Brussel | School of Arts
 • RITCS| Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound | School of Arts

Elke School of Arts wordt bestuurd door een raad, waarvan ten hoogste twee derde van de leden bestaat uit personen van hetzelfde geslacht, die is samengesteld uit:

 • De directeur, zijnde de voorzitter van de Raad van de School of Arts
 • Vier vertegenwoordigers van het personeel (twee mannen en twee vrouwen), verkozen voor een termijn van vier academiejaren door en onder de personeelsleden van de School of Arts, verzameld in één kiescollege
 • Twee vertegenwoordigers (één man en één vrouw) voor een termijn van twee academiejaren via getrapte verkiezingen door de studentenraad aangeduid onder de verkozen studenten die aan de School of Arts zijn ingeschreven
 • Twee externe leden, die een affiniteit hebben in het vakgebied van de betrokken School of arts, aangeduid door het College van Bestuur op voorstel van de verkozen personeelsleden en studenten van de School of Arts
 • Vier leden voorgedragen door de universiteit van de associatie, die een aantoonbare affiniteit hebben in het vakgebied van de betrokken School of arts

De Departementsraad / Raad School of Arts neemt beslissingen over alle onderwijskundige aspecten die het departement aanbelangen zoals opleidingsprogramma’s en uurroosters. Daarnaast buigt de raad zich ook over wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en bestuurstaken.

Studentenraad

Over alle onderwerpen die de studenten rechtstreeks aanbelangen, raadplegen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur vooraf de Studentenraad, vooral over de onderwijs- en examenregeling en de evaluatie van het onderwijzend personeel door de studenten in het kader van de kwaliteitsbewaking. De Studentenraad kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen.

De studentenraad van de Erasmushogeschool Brussel bestaat uit 2 koppels verkozen studenten (man/vrouw) per departement en per School of Arts.

De samenstelling van de verschillende raden kun je verkrijgen op het studentensecretariaat van de departementen van de EhB.

Opleidingscommissies

De departementen van de EhB richten voor elke basisopleiding een opleidingscommissie op. Deze commissies formuleren voorstellen aan de departementsraad over de algemene, organisatorische, inhoudelijke, pedagogische en didactische opdrachten aspecten van de opleiding. De opleidingscommissies worden bij de start van het academiejaar samengesteld door de departementsraad.

Een opleidingscommissie(s) is samengesteld uit:

 • minimum 3 studenten behorende tot de betrokken opleiding
 • minimum 3 leden van het onderwijzend personeel behorende tot de betrokken opleiding

Op eigen initiatief, op vraag van de departementsraad of op vraag van het departementshoofd formuleren de opleidingscommissies adviezen over onder andere de organisatie van de (basis)opleiding(en), de jaarplanning, de examenregeling en de kwaliteitszorg. 

De centrale diensten

de centrale diensten bevinden zich op campus Kaai (Nijverheidskaai 170, 1070 Anderlecht). Een overzicht van de diensten met de verantwoordelijken wordt op deze pagina opgelijst.

Vriendenkring voor het oud-personeel (VKP)

Samen met de Vrije Universiteit Brussel wil de hogeschool zich inzetten om haar oud-werknemers ook na hun pensionering op de hoogte te houden van wat er leeft en beweegt in Brussel. Daarom heeft de EhB zich in 2011 aangesloten bij de personeelswerking van de VUB en maakt ze nu deel uit van de VriendenKring Personeel VUB-UZB-EhB (VKP). Lees er meer over op deze pagina.