U bent hier

Kwaliteit

De Erasmushogeschool Brussel staat voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek onderwijs. Met het oog op een goede start als beginnende professional of artiest, engageert elke medewerker zich om het best mogelijke onderwijs te bieden aan al onze studenten. 

Studenten krijgen zoveel mogelijk in kleine groepen les van enthousiaste, professionele docenten. Ook worden gerenommeerde gastdocenten en gastsprekers ingezet om hun kennis met studenten te delen. Naast het overbrengen van de nodige kennis en beroepsvaardigheden, wordt er veel aandacht besteed aan de persoonlijke groei van onze studenten. 

De missie, visie en waarden van EhB geven kleur aan de dagelijkse onderwijspraktijk. Een regelmatige evaluatie en bijsturing garandeert dat de hogeschool steeds inspeelt op actuele maatschappelijke noden. 

Onze regie

Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen garanderen, hanteert EhB een eigen systeem van kwaliteitsopvolging: de regie. Door de uitvoering van deze regie verzekert EhB dat de kwaliteit van haar opleidingen continu verbetert. Hiermee voldoet EhB meteen ook aan de decretale eisen m.b.t. kwaliteitszorg. 

Een belangrijk onderdeel van dit systeem is het werken met peer reviews, waarbij externe experten (uit het vakgebied en het onderwijs) de opleiding doorlichten en beoordelen. 

Verder worden studenten, alumni, het werkveld en de medewerkers permanent betrokken en bevraagd over hoe het onderwijs en de organisatie ervan nóg beter kan.

Tot slot houdt elke opleiding ook de vinger aan de pols via contacten met internationale collega’s, door het opvolgen van relevante datatrendgegevens en door permanente bijscholing van alle medewerkers op vlak van vakgebied en onderwijs. Door permanente reflectie en bijsturing blijft de kwaliteit van alle opleidingen op peil.

Nieuws

We ontvingen een schitterend reviewrapport

Op maandag 11 september 2017 overhandigde de NVAO een lovend rapport aan onze hogeschool. Lees er hier alles over.

Rapporten peer review

Biomedische Laboratoriumtechnologie – 25 maart 2016
Voedings- en Dieetkunde – 11 mei 2016

Nieuwsberichten visitatierapporten 

Pedagogie van het jonge kind – 8 januari 2016
Toerisme & Recreatiemanagement – 1 september 2015
Journalistiek – 24 november 2014
Professionele bachelor Audiovisuele Kunsten – 10 februari 2014
Vroedkunde – 23 januari 2014
Sociaal Werk – 28 januari 2014
Hotelmanagement – 5 april 2012 
Landschaps- & Tuinarchitectuur – 28 februari 2012
Toegepaste Informatica – 21 november 2011
Musical – 27 oktober 2011

Nieuwsberichten kwaliteit onderwijs

EhB eet hele dag taart

Onderwijsvisie EhB wil verbinden
Inschrijvingen EhB stijgen met ruim 10 procent
Keynote sessies leiden nieuw strategisch plan EhB in

Voor meer nieuwsberichten kan u zich abonneren op onze nieuwsbrief