U bent hier

Wil je syndicaal actief worden? Of ben je al vakbondssecretaris, ervaren ABVV-militant of syndicaal medewerker en wil je je kennis en vaardigheden bijspijkeren? De HBO5-opleiding Syndicaal Werk brengt je heel wat toepasbare kennis en praktische vaardigheden bij. We focussen op het arbeidsrecht, het sociaal zekerheidsrecht en de werkloosheidsreglementering, maar ook zaken als onderhandelingstechnieken, communicatie en informatica komen uitgebreid aan bod. Actuele syndicale en maatschappelijke problemen verliezen we uiteraard niet uit het oog.Ben je delegee, vakbondsmedewerker of administratief medewerker, dan kun je met akkoord van je instantie of op eigen initiatief de opleiding volgen.

Programma

We bieden de opleiding (1060 lestijden) overdag in Brussel aan. Naast een modeltraject is ook een individueel traject op maat mogelijk.

  • Sociaal werk

Deze pijler omvat algemene modules gelinkt aan sociaal werk zoals menselijk gedrag en sociale wetgeving, organisatiebeleid, methodische vorming en leer- en praktijkbegeleiding.

  • Syndicaal werker

In deze pijler wordt specifiek op het syndicale werkveld ingegaan. Na een oriëntatie op beroep en werkveld, krijg je modules over recht en beleid en ook methodologische professionalisering.

  • Keuzemodules    

Je kiest 2 modules uit de drie mogelijke keuzes. Keuze 1 omvat specifieke thema’s over syndicale dienstverlening, syndicaal vormingswerk en een actueel thema van sociaal werk. De tweede keuze, recht en beleid, gaat dieper in op arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht (uitdieping), leidinggeven, financieel beheer, ... De derde keuzemodule behandelt methoden en vaardigheden waarin je leert onderhandelen en bemiddelen, mediatraining, syndicale communicatie, ICT, ...

Waar kun je aan de slag? 

De opleiding Syndicaal Werk bereidt je voor op de job van vakbondsmedewerker of -afgevaardigde. Het is een job met meerdere aspecten: onderhandelen met werkgevers, vertegenwoordigingswerk op verschillende niveaus, sociaal-juridisch advies verlenen aan werknemers, opzetten en coördineren van syndicale acties, vorming en sensibiliseren van werknemers, signaleren van problemen aan beleidsinstanties, ..

Vervolgtrajecten of -opleidingen

Binnen het samenwerkingsverband HBO5 Erasmus kun je met je diploma HBO5 Syndicaal werk vrijstellingen aanvragen voor 86 studiepunten van het werktraject van de professionele bachelor Sociaal Werk van de Erasmushogeschool Brussel.

Praktisch

Bekijk het lessenrooster en de vrijstellingsprocedure.

Kom naar onze infodagen op za 20 januari 2018 | 9u-12u of op zaterdag 9 juni 2018 | 13u- 18u.

CVO COOVI | www.coovi.be/cvo | e-mail: cvo@coovi.be

Emile Grysonlaan 1, 1070 Anderlecht | tel.: 02/526 51 00