U bent hier

Je houdt van cijfers, hebt een goede neus voor zaken en wil inzicht krijgen in de bedrijfswereld? Dan zal je je snel thuis voelen in de richting Boekhouden. De opleiding bereidt je voor op de functie van boekhouder in KMO’s, grote ondernemingen, accountant-, boekhoud- of revisorenkantoren, financiële instellingen, verzekeringskantoren en sociale organisaties. Met je diploma kun je ook in de openbare sector als boekhouder aan de slag.

In deze modulaire opleiding staan, naast de basistechnieken van het boekhouden, specifieke modules over vennootschappen en fiscaliteit op het programma. Andere aspecten, zoals boekhoudcontrole, kostprijsberekening en kostenbeleid komen ook aan bod.

Een volwaardig hoger diploma in 2 jaar

We bieden je een tweejarige opleiding aan die volledig op de beroepspraktijk is afgestemd. In Leuven is dit in samenwerking met CVO VOLT; in Brussel met CVO COOVI

Je opleidingsprogramma bestaat uit zeven thema’s:

 • Binnen de pijler Basistechnieken verwerf je de basiskennis die een boekhouder moet hebben. Je leert over de wetgeving inzake boekhouden en in de boekhoudtechniek worden de voornaamste boekingen aangeleerd door talrijke oefeningen. Je bent in staat de jaarrekening in te vullen. De verschillende deelaspecten van de BTW- wetgeving leer je via praktische voorbeelden, zodat je een goed inzicht verwerft in het invullen van de BTW aangifte. De module Computerboekhouden maakt je klaar voor het werkveld.
 • De pijler Vennootschappen belicht drie delen van de vennootschap: de wetgeving, de boekhouding en de belastingen. Je leert over de verschillende vennootschapsvormen en hun oprichtingsvoorwaarden, bestuur, uitgifte van effecten,…. Je zet deze kennis praktisch om naar de boekingen in de verschillende levensfasen van een onderneming en naar de aangifte vennootschapsbelasting.
 • De pijler Financiën belicht de financiële kant van een vennootschap. In de module Bank- en beurswezen worden enerzijds de werking van de kredietinstellingen en de activiteiten die ze ontplooien, en anderzijds de organisatie van de beurs behandeld. In het vak Financiële algebra wordt ingegaan op de wiskundige formules die schuilen achter de verschillende bankproducten.
 • In de pijler Controle leer je de financiële gezondheid van een bedrijf in te schatten.
 • Binnen de pijler rond Wetgeving en personenbelasting verwerf je kennis die zowel in de privésfeer als in de werksfeer belangrijk is. Je leert omtrent de verschillende arbeidsovereenkomsten, de sociale zekerheid en de wet op de arbeidsongevallen. Zo ken je jouw rechten en plichten als werknemer, maar ook als werkgever. Ieder jaar opnieuw valt de bruine enveloppe met de belastingaangifte personenbelasting in de brievenbus; je leert deze aangifte op een correcte wijze in te vullen. De module Burgerlijk-, Handels-, en Economisch recht behandelt op een praktische manier de relevante onderwerpen uit de drie rechtsgebieden.
 • Na afloop van de pijler Management en organisatie weet je hoe je een boekhoudafdeling moet coördineren. Je verwerft inzicht en kennis in verschillende technieken zoals klasseren, vergaderen, opstellen van procedures, voeren van functioneringsgesprekken… Het vak Kostenbeleid en budgettering richt zich op het coördineren van de financiële zijde van een boekhoudafdeling zodat je in staat allerlei budgetten op te stellen en te interpreteren.
 • In de laatse pijler breng je al je opgedane kennis samen in een geïntegreerde proef.

Waar kun je aan de slag?

Boekhouden blijft een knelpuntberoep. Met een graduaatdiploma Boekhouden op zak moet je je niet afvragen waar je een job kunt vinden. De vraag is eerder in welke omgeving je graag als boekhouder je talenten volledig benut: in KMO’s, grote ondernemingen, accountant-, boekhoud- of revisorenkantoren, financiële instellingen, verzekeringskantoren, sociale organisaties of de openbare sector. Het behaalde diploma geeft toegang tot de stageprocedure voorafgaand aan het praktisch bekwaamheidsexamen bij het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF), om daarna als zelfstandige een eigen kantoor te kunnen opstarten.

Verder studeren?

Wil je na deze opleiding je kennis verbreden en doorstromen naar een professionele bachelor in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde zoals Hotelmanagement, Toerisme- en recreatiemanagement, Officemanagement, Communicatiemanagement of Idea & Innovatiemanagement, dan krijg je bij de Erasmushogeschool Brussel vrijstellingen o.b.v. je graduaatsdiploma (EVK). Wil je je kennis verdiepen in het boekhouden en de fiscaliteit, dan biedt een professionele bachelor Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Accountancy- fiscaliteit aan de Hogeschool Gent in Aalst een aanvullingstraject van 94 studiepunten of aan hogeschool PXL in Hasselt. 

Toelatingsvoorwaarden

Je moet minstens 18 jaar zijn. Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kun je na het slagen in een toelatingsproef toch starten.

Praktisch

Wens je meer informatie? Ben je benieuwd naar de concrete lesomgeving en de lesgevers? Kom dan eens langs een van volgende infodagen:

op campus Media, management en maatschappij van de Erasmushogeschool Brussel.

 • Zaterdag 17 maart 2018 | 10u - 15u
 • Zaterdag 21 april 2018 | 10u - 15u
 • Zaterdag 23 juni 2018 | 10u - 15u
 • Zaterdag 1 september 2018 | 10u - 15u

op CVO Volt

 • Dinsdag 23 januari 2018 | 18u - 20u 

op CVO COOVI

 • Zaterdag 20 januari 2018 | 9u - 12u
 • Zaterdag 9 juni 2018 | 13u - 18u

 

CVO Volt | campus Heverlee | www.cvovolt.be | info.boekhouden@cvovolt.be

Interleuvenlaan 3-5, 3001 Heverlee | tel.: 016/31 99 20

 

CVO COOVI | www.coovi.be  | cvo@coovi.be

Emile Grysonlaan 1, 1070 Anderlecht | tel.: 02/526 51 00

Lessenrooster en vrijstellingsprocedure dagopleiding Boekhouden in Brussel op campus Media, Management en Maatschappij.