U bent hier

Toch even checken: is dit iets voor jou?

  • Wie graag met kinderen werkt ...
  • Wie mee wil bouwen aan de toekomst ...
  • Wie geëngageerd in de wereld staat ...
  • Wie streeft naar een betere en gezondere samenleving ...
  • Wie les wil geven in een dynamische omgeving ... ...

DIE HOORT HIER THUIS!

Leren vanuit jezelf, samen met en door anderen, dat is ons motto! Voor ons is de moderne school een ‘werkplaats’, die integraal deel uitmaakt van de samenleving en er mee vorm aan geeft. Je gaat, samen met de kinderen, met de klas, op verkenning in de wereld. Samen praten, debatteren, filosoferen, musiceren, dramatiseren, spelen, uitvinden, creëren, onderzoeken, analyseren, bestuderen, terugblikken en reflecteren ... zijn daarom activiteiten die in onze opleiding een centrale plaats innemen.

Als leraar Lager Onderwijs bouw je op een creatieve manier mee aan de persoonlijkheid van kinderen. Een heel mooie uitdaging!

Een job met toekomst!

Leraar zijn is zonder meer één van de mooiste beroepen. Er is weinig dat meer voldoening geeft dan kinderen en jongeren te leren lezen, schrijven, nadenken en ontdekken en hen te helpen een eigen weg te zoeken. Het is een beroep van alle tijden en alle plaatsen. Elke maatschappij heeft behoefte aan leraren. Er is geen toekomst zonder leraren. Wil je de toekomst een kans geven, dan is leraar worden een goede keuze!

Nieuw: de tweetalige opleiding

Aan de Erasmushogeschool Brussel kies je bovendien voor een tweetalige lerarenopleiding die je blik op de wereld verruimt. Tijdens de bacheloropleiding komen beide talen sterk aan bod. Door gemeenschappelijke activiteiten leren jullie elkaar, elkaars taal en cultuur beter kennen. Vanaf het academiejaar 2017-2018 kan je je inschrijven in deze vernieuwde lerarenopleiding. Na de bacheloropleiding kan je, als je dat wil, een aansluitend verkort traject in het Frans van minimum 1 jaar volgen bij de Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF). Je komt dan met twee diploma’s op de arbeidsmarkt! 

Lees er hier alles over.