U bent hier


Het onderzoek van het kenniscentrum Urban Coaching & Education (KC UC&E) focust zich op het cultuursensitief en responsief handelen van de educatieve professional. De basis van ons onderzoek situeert zich in de gedeelde pedagogische visie die binnen de 4 opleidingen van het departement Onderwijs & Pedagogie geïmplementeerd zit, met Brussel als educatieve realiteit en inspiratiebron.

Ons onderzoek heeft als doel de basishouding van de educatieve professionals (pre-service en in service) te versterken, om binnen hun praktijk enerzijds om te gaan met de grootstedelijke uitdagingen en anderzijds de grootstedelijke troeven aan te wenden om hun professioneel handelen vorm te geven.

Check de website van het kenniscentrum.