U bent hier

Het kenniscentrum tuin+ wil de aandacht richten op de veelheid aan (semi-) private tuin- en stadslandschappen.

Het label ‘(semi-) private tuin- en stadslandschappen’ omvat allerlei groene en open ruimtes, tussen strikt private tuinen en publieke ruimtes in. Het merendeel van deze ruimtes bevindt zich in een tot nog toe vrij onverkende zone, waar thema’s spelen zoals stad en groen, tuin en landschap, natuur en cultuur en privaat en collectief.

De belangrijkste doelstellingen van het kenniscentrum tuin+ zijn:

  • het vergroten van de kennis over (semi-)private tuin- en stadslandschappen,
  • nagaan welke rol deze zouden kunnen opnemen bij het bouwen aan een meer duurzame samenleving,
  • en het aanbieden van een platform voor een ruim multidisciplinair netwerk van partners.

Omdat ze vaak verborgen zijn achter gebouwen en afsluitingen bleven tuinen de laatste decennia vaak onopgemerkt door onderzoek en beleid. Samen met andere types van (semi-)private open ruimtes - zoals collectieve (moes)tuinen, paardenweides, al dan niet (tijdelijk) in gebruik zijnde braakliggende terreinen en commerciële en institutionele groene ruimtes - worden ze veelal beschouwd als ongrijpbare, individuele objecten.

Maar vele kleintjes samen maken één groot.

Door over de grenzen van individuele percelen heen te kijken, kan het geheel aan (semi-) private open ruimtes en groenelementen - door Dewaelheyns et al. (2011) omschreven als ‘het tuincomplex’ - beschouwd worden als een groene structuur die een strategische rol zou kunnen spelen bij verschillende grote uitdagingen waar onze maatschappij vandaag en in de toekomst voor staat (Dewaelheyns et al., 2012).

volg ons op Facebook !