U bent hier

Het Kenniscentrum tuin+ wil de aandacht richten op het TUINENLANDSCHAP.

Het ‘tuinenlandschap’ omvat een grote diversiteit aan private, semi-private en semi-publieke groene en open ruimtes. Naast privétuinen gaat het ook om volks- en gemeenschapstuinen, hobbyweides, braakliggende terreinen en commerciële en institutionele groene ruimtes; kortom ‘tuinen met een plus’. Het merendeel van deze ruimtes bevindt zich vandaag in een tot nog toe vrij onverkende zone, waar thema’s spelen zoals stad en groen, tuin en landschap, natuur en cultuur en privaat en collectief.

De belangrijkste doelstellingen van het Kenniscentrum tuin+ zijn:

  • het vergroten van de KENNIS over het tuinenlandschap & het onderzoeken van de ROL van het tuinenlandschap BIJ HET BOUWEN AAN EEN MEER DUURZAME SAMENLEVING,
  • het ontwikkelen van innovatieve VISIES & CONCEPTEN voor het ontwerp, de inrichting en het beheer van het tuinenlandschap & het formuleren van STRATEGIEËN om deze te realiseren,
  • het UITTESTEN & ILLUSTREREN van deze alternatieve modellen en innovatieve strategieën
  • en het aanbieden van een UITWISSELINGS- & SAMENWERKINGSPLATFORM voor een multidisciplinair netwerk aan partners die werkzaam zijn rond tuinen en het tuinenlandschap.

Omdat ze vaak verborgen zijn achter gebouwen en afsluitingen en doorgaans beschouwd worden als ongrijpbare, individuele objecten, bleven tuinen de laatste decennia vaak onopgemerkt door onderzoek en beleid.

Maar vele kleintjes samen maken één groot.

Door over de grenzen van individuele percelen heen te kijken, kan het geheel aan private, semi-private en semi-publieke groene en open ruimtes - door Dewaelheyns et al. (2011) omschreven als ‘het tuincomplex’ - beschouwd worden als een groene structuur die een strategische rol zou kunnen spelen bij verschillende grote uitdagingen waar onze maatschappij vandaag en in de toekomst voor staat (Dewaelheyns et al., 2012).

volg ons op Facebook !