U bent hier

Departement: Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur
Opleidingen: Verpleegkunde, Vroedkunde, Voedings- en Dieetkunde

Situering

Het kenniscentrum “Brussels Integrated Care” is vanuit de opleidingen Verpleegkunde, Vroedkunde en Voedings- & Dieetkunde (Departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur) in het najaar van 2014 opgestart. Inhoudelijk wil het kenniscentrum mee een antwoord bieden op de hedendaagse noden van de gezondheidszorg. Door de vervaging van de grens tussen eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg en de economische realiteit waarmee zorgorganisaties geconfronteerd worden, groeit de vraag naar een geïntegreerd zorgaanbod met een betere samenwerking tussen disciplines en een centrale focus op de patiënt.

Focus

In haar onderzoek focust het kenniscentrum zich op de verschillende aspecten waarop geïntegreerde zorg betrekking heeft, dit zowel vanuit het perspectief van de zorgverleners (vb. multidisciplinair werken) als vanuit het perspectief van de patiënten (vb. patiënt-tevredenheid). Daarnaast verricht het kenniscentrum ook onderzoek naar de toegankelijkheid van de gezondheidszorg met specifieke aandacht voor socio-economisch kwetsbare groepen.