U bent hier

Studeren met een functiebeperking

Studenten met een auditieve, motorische of visuele handicap, een leerstoornis of ADHD, een chronische of medische aandoening of een geestelijk gezondheidsprobleem komen in aanmerking voor het speciaal statuut 'Studeren met een functiebeperking'. Functiebeperking is dus ruim te interpreteren: elke lichamelijke of geestelijke beperking die je parten kan spelen bij je studies. 

Het statuut biedt je een aantal (studie)faciliteiten om in best mogelijke omstandigheden je studies af te werken op onze hogeschool. Aandacht van de docenten voor je bijzondere situatie, maar ook een aantal praktische maatregelen kunnen deel uit maken van jouw statuut (aangepaste examenvorm, bepaalde afwezigheden, specifiek leslokaal, hulp van medestudenten, ...). 

Elke situatie wordt individueel bekeken. Je departementale studentenbegeleider stippelt samen met jou een leertraject op maat uit. Je verduidelijkt je situatie tijdens een intakegesprek en vervolgens wordt nagegaan wat mogelijk is. 

 

bestand