Zijn in tijden van worden

Cultureel bewustzijn op weg naar 'de ander'

Kinderen tijdens de bewegingsles.

Dit onderzoek focust op het socio-cultureel bewustzijn van educatieve professionals. Dit bewustzijn beïnvloedt de narratieve ruimte van jonge kinderen en hun familie. Gebruikmakend van narratieve verbeelding en coaching creëert het onderzoek mogelijkheden voor duurzame veranderingen in pedagogisch denken en handelen wat de professional in staat stelt om op een krachtige manier om te gaan met diversiteit (diversattude). Het creëert cultuur responsieve interactie. 

Voor meer info kan je terecht bij Kaat Verhaeghe

Kaat Verhaeghe op ResearchGate

Ontdek het profiel en de onderzoeken van Kaat Verhaeghe op ResearchGate.