Docent AOA voor onderzoeksproject (20%)

Ingediend door evi.tilkens op do, 07/09/2020 - 16:56
Docent AOA voor onderzoeksproject

Het RITCS -Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound biedt als Brusselse School of Arts professionele en academische opleidingen aan in podium- en audiovisuele kunsten. We begeleiden toekomstige professionals binnen de richtingen Radio, Regie, Cinematografie, Schrijven, Sound Design, Montage, Animatiefilm, Drama (Regie en Spel) en Podiumtechnieken bij het vinden van een eigen artistieke taal en universum. Dit gaat gepaard met het aanscherpen van de eigen techniciteit en ambachtelijkheid, het aanwakkeren van een onderzoekende en kritische houding, en het vermogen zich te verbinden met de Brusselse én internationale context.

Het RITCS werft een onderzoek(st)er aan voor een onderzoeksproject onder de werktitel “Decolonizing the Classroom”, dat erop gericht is het onderwijs in de opleidingsoverschrijdende theoretische vakken (‘stamvakken’) door te lichten en alternatieven voor een inhoudelijke hervorming van lesinhouden en leerdoelen te formuleren, in overleg met de opleidingen en de betrokken lesgevers.

Aandachtspunten in dit onderzoek zullen zijn:

 • een intellectuele én gedekoloniseerde vorming voor kunst- en cultuurexperts
 • aanmoediging van een wantrouwig-kritische blik t.a.v. de dominante westerse culturele en politieke geschiedenis
 • objectiveren van manieren van kijken en ver-beelden, die gebaseerd zijn op andersglobale én glokale artistieke en culturele contexten
 • versterking van aandacht voor de relaties tussen racisme, kolonisering en moderniteit

De onderzoeker(st)er zal samen met de betrokken lesgevers nadenken en voorstellen uitwerken over wat de cultuurhistorische en -kritische vorming in een Brusselse school zou kunnen zijn, vanuit de gedachte dat die school haar inhoud vanuit de lokale context wil denken (die meteen ook een globale context is).

Concreet zal het onderzoek vertrekken vanuit de opleidingsonderdelen “Cultuurgeschiedenis en -actualiteit” en “Politieke geschiedenis en -actualiteit” zoals die momenteel tot het curriculum van de (schoolbrede) 1ste Bachelor behoren. Deze opleidingsonderdelen zullen deels fungeren als een proefopstelling voor dit onderzoek. De onderzoek(st)er heeft ervaring als docent/lesgever en is ook bereid om een onderwijsopdracht op te nemen.

Erasmushogeschool Brussel biedt kwaliteitsvol onderwijs aan zo’n 6500 studenten in een 40-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen. Geheel volgens onze humanistische missie streven we naar individuele ontplooiing voor iedereen, in vrijheid en wederzijds respect. We bieden je een boeiende, afwisselende job waar integriteit, vertrouwen, engagement, transparantie en autonomie centraal staan. Dit zijn geen loze woorden uit onze missie en visie maar kernwaarden die onze collega’s dagelijks toepassen. Jij binnenkort ook?

Als pluralistische instelling zetten we sterk in op diversiteit omarmen, jezelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. In al onze medewerkers vind je daarbij ook een flexibele, gemotiveerde instelling, een internationale mindset en de nodige IT-skills.

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een Diploma van Master of hiermee gelijkgesteld + 6 jaar Nuttige Beroepservaring buiten het onderwijs of 15 jaar bewezen nuttige beroepservaring buiten het onderwijs. Op het ogenblik van de indiensttreding moet de kandidaat voldoen aan de bepaling van artikel V.148 of artikel V. 149 $2 van de Codex Hoger Onderwijs.

Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving.

Jouw profiel

Meer dan ooit zijn IT-skills voor online onderwijs een must, net als een goede beheersing van het Engels. Zo zetten we samen onze internationale ambitie kracht bij. Onverwachte wendingen zoals de coronacrisis scherpen je creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent gemotiveerd om bij te leren en de hogeschool steunt jou en je team daar ook in.

Specifiek voor deze functie vragen we daarboven het volgende:

 • Zelfstandig - je bepaalt zelf je onderzoeksplanning en de uitvoering daarvan, in overleg met de vakgroep Theorie
 • Resultaatsgericht - het onderzoek heeft de formulering en implementatie van een inhoudelijke hervorming opleidingsoverschrijdende opleidingsonderdelen discursief resultaat als einddoel, waarvan de concrete modaliteiten bepaalt worden in overleg met de academische opleidingen
 • Ervaring - bij voorkeur academische ervaring met de hierboven geformuleerde onderzoeksthema’s en in een artistieke onderzoeksomgeving
 • Initiatief nemen - je neemt initiatief om je (tussentijdse) onderzoeksresultaten én de mogelijke twijfels hieromtrent te delen met collega’s, studenten en andere geïnteresseerden binnen of buiten het RITCS
 • Leergierig - je bent nieuwsgierig naar alle denkbare ontwikkelingen op je onderzoeksterrein en in de aangrenzende gebieden
 • Kritisch - je staat kritisch tegenover de vanzelfsprekendheden die, als traditie én als actuele consensus, heersen op je onderzoeksterrein, en je moedigt die kritische houding aan bij de collega’s, die al dan niet betrokken zijn bij dit onderzoek
Wij bieden
 • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 512, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
 • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
 • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
 • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen
 • Resto – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad
 • Brussel –een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt
Meer informatie

Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze functie. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Op 4/09/2020 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Ben jij onze match, dan nodigt de selectiecommissie je uit voor een gesprek. Voor deze functie staat dit gepland op 08 september 2020, houd hier alvast rekening mee in je agenda. Omwille van de coronacrisis kan je gesprek online doorgaan, meer informatie krijg je per mail wanneer je uitgenodigd wordt.

Vragen?

Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Klaas Tindemans, coördinator onderzoek (klaas.tindemans@ehb.be ; GSM 0473 70 97 63.

Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be

Details

Referentienummer
RITCS/2021/OP/24
Volume
20%
Type vacature
Project / onderzoeksmedewerkers
Onderwijstaal
Nederlands
Aard tewerkstelling
Statutair tijdelijk vacant Docent AOA
Vereist niveau
Diploma van Master of hiermee gelijkgesteld + 6 jaar NBE buiten het onderwijs of 15 jaar bewezen nuttige beroepservaring buiten het onderwijs
Departement
RITCS
Duur
-
Afsluitdatum