Departementaal directeur RITCS (100%)

Ingediend door evi.tilkens op vr, 04/30/2021 - 15:49
Departementaal directeur RITCS

Het Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound, beter bekend als het RITCS, leidt studenten op binnen de audiovisuele kunsten en drama. We doen dit via verschillende bachelor- en masteropleidingen op professioneel en academisch niveau. Daarnaast bieden we een educatieve opleiding voor toekomstige kunstenaar-leraars. Als ‘School of Arts’ van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) omhelst het RITCS complexloos de veelkleurigheid en veeltaligheid van de hoofdstad.

Teamwork en specialisatie zijn binnen alle opleidingen en de daaraan verbonden onderzoeksprojecten de gemene deler. Het RITCS stimuleert kritische vorming door in te zetten op politieke, culturele en filosofische reflectie als voedingsbodem voor de artistieke praktijk. Zo ontwikkelen studenten zich tot bewuste makers die nadenken over de plaats van hun werk in een steeds evoluerende maatschappelijke realiteit.

Ben jij ook gepassioneerd door het kunstonderwijs en artistiek onderzoek? Gefascineerd door de ontwikkeling en beoefening van de kunsten? Grijp je kans om directeur te worden van dit toonaangevend instituut.

Je neemt de operationele leiding op en zorgt voor een efficiënte organisatie. Steeds rekening houdend met de decretale bepalingen, relevante wetgeving en interne protocollen. Je implementeert de hogeschoolbrede missie, visie en strategische plannen binnen RITCS en verzekert een correcte uitvoering van de beslissingen van de bestuursorganen. Je zet in op stakeholdersmanagement en werkt verbindend, vooruitziend en veranderingsgericht. Samen met je collega directeurs (departementale en administratieve) neem je wekelijks deel aan het directieteam, voorgezeten door de algemeen directeur. Je communiceert transparant de daar genomen beslissingen naar je medewerkers.

Als voorzitter van de Raad van de School of Arts, bereid je deze voor samen met de secretaris, leid je de vergadering en ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen. Daarnaast overleg je regelmatig met je opleidingshoofden en leid je de personeelsvergadering.

Je motiveert en coacht het onderwijzend en administratief personeel. Samen met je opleidingshoofden en de departementaal coördinator zorg je voor de nodige ondersteuning en professionaliseringsmogelijkheden. Je coördineert de opmaak en uitvoering van de jaarlijkse begroting, wakend over een efficiënte aanwending van de personele en financiële middelen.

In overleg met je opleidingshoofden leg je de studieprogramma’s, onderwijsactiviteiten en het pedagogisch concept vast volgens de onderwijsvisie van EhB. Je staat in voor de opvolging van de onderzoeksprojecten, maatschappelijke dienstverlening, internationalisering en studentenbegeleiding. Je bent eindverantwoordelijke voor een goed verloop van visitaties en zorgt voor kwaliteitsbewaking.

Je bent vertrouwd met de artistieke praktijk en kan je inleven in het creatieproces van (jonge) kunstenaars. Via je uitgebreide netwerk binnen het brede culturele landschap, pas je de opleidingen aan naargelang de noden van deze artistieke praktijk.

We zijn zeer trots op onze band met Brussel. In een diverse en steeds veranderende grootstedelijke context willen we via Nederlandstalig onderwijs kansen scheppen voor onze jongeren. RITCS hecht veel belang aan inclusiviteit, als directeur heb je dan ook een duidelijke visie op het streven naar een meer inclusieve School of Arts. Je erkent de Brusselse context als essentieel laboratorium voor onze kerntaken.

We staan garant voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek hoger onderwijs met sterke programma’s die in synergie zijn met onderzoek, kunstontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op diversiteit, kritisch (zelf)onderzoek en het verwerven van nieuwe maatschappelijke inzichten. Onze missie steunt op humanistische waarden en streeft naar individuele ontplooiing voor alle medewerkers en studenten, in vrijheid en wederzijds respect.

 

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de betrekking van departementaal directeur moet de kandida(a)t(e) op de uiterste inschrijvingsdatum:

 1. in het bezit zijn van een diploma van master of gelijkwaardig;
 2. over minimaal 7 jaar professionele werkervaring beschikken waarvan minimaal 2 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring;
 3. voldoen aan de voorwaarden van artikel V 106 van de Codex Hoger Onderwijs.

Heb je een buitenlands diploma, met uitzondering van Nederland, voeg dan ook een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toe.

 

Jouw profiel

Je beschikt over volgende competenties:

 • EhB-mindset – Vanuit een pluralistische houding draag je de waarden, visie en missie van de hogeschool uit. Je durft jezelf in vraag stellen en bent milieubewust. Je omarmt diversiteit en zorgt voor een inclusief beleid op niveau van personeel, studenten en curriculum. Je hart klopt voor Brussel en je werkt graag in en met de grootstedelijke context. Je erkent en versterkt de rol van RITCS als culturele speler in het Brusselse landschap.
 • Participatief leidinggeven - Als gedreven people manager ondersteun en begeleid je jouw team van professionele experts. Je creëert een groeikader waarbinnen studenten en medewerkers ten volle hun talenten ontwikkelen. Je combineert inhoudelijke visie met goed management en ontwikkelt je beleid in nauwe samenwerking met de interne directieraad en alle betrokken medewerkers en docenten.
 • Bruggen bouwen – Als echte teamspeler breng je mensen samen en bouw je duurzame relaties op met interne en externe stakeholders. Je stimuleert een goede verstandhouding en samenwerking tussen opleidingen binnen RITCS, met het KCB en met de andere opleidingen binnen EhB. Je draagt zorg voor een constructieve relatie tussen RITCS en EhB. Via intern overleg creëer je betrokkenheid bij je medewerkers. Je beschikt over een uitgebreid netwerk binnen het brede culturele landschap. Het RITCS werkt vaak samen met Brusselse en internationale partners, je drukt je dus ook vlot uit in het Engels en Frans.
 • Visie ontwikkelen – Je toont een duidelijke visie op de specificiteit van het hoger kunstonderwijs en artistieke onderzoek. Je weet artistieke en organisatorische noden goed op elkaar af te stemmen en kan een globale toekomstvisie voor het RITCS (zowel op pedagogie als onderzoek) uitwerken in samenspraak met je team van opleidingshoofden, vakhoofden en docenten. Je waakt over de kwaliteit en stimuleert vernieuwing in functie van de artistieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Je betrekt je medewerkers en studenten in het uitdenken en implementeren van je visie. Via concrete actieplannen behaal je vlot de vooropgestelde doelstellingen. Je brengt je boodschap helder, inspirerend en transparant.
 • Voeling met de praktijk – Je hebt inzicht in en affiniteit met het (hoger) onderwijs in Vlaanderen en Brussel, op bestuurlijk en onderwijsmatig vlak maar ook inzake wetenschappelijk onderzoek. Je hebt kennis van en/of ervaring in de audiovisuele en/of podiumkunstenpraktijk. Je kent de Brusselse, Belgische en liefst ook internationale artistieke ontwikkelingen. Bij voorkeur heb je ook al enige ervaring in het lesgeven of onderzoek voeren in een artistieke context.
 • Besluitvaardig – Vanuit je verantwoordelijkheidszin treed je kordaat en doortastend op. Ook in crisissituaties of onder stress neem je snel en professioneel de nodige beslissingen.
 • Flexibiliteit - Onverwachte wendingen zoals de coronacrisis scherpen je flexibiliteit en creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent gemotiveerd om bij te leren en stimuleert deze houding ook bij anderen.

Je vindt meer informatie over de taakomschrijving en het profiel van een departementaal directeur in onze generieke functieomschrijving.

 

Wij bieden

Voor interne kandidaten: je behoudt het ambt waarin je tewerkgesteld bent en krijgt een mandaatsvergoeding voor de komende vier jaar. De vergoeding bedraagt 20% van het salaris van een lector met dezelfde anciënniteit. Na deze vier jaar kan je bij een positieve evaluatie nogmaals vier jaar heraangesteld worden.

Voor externe kandidaten: dezelfde mandaatsvergoeding en een aanstelling in het ambt van lector, hoofdlector, docent, hoofddocent of hoogleraar al naar het geval en rekening houdend met je cv. Deze aanstelling is onlosmakelijk verbonden met het mandaat van directeur.

Je wordt steeds bezoldigd volgens je anciënniteit. Naast geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.

Je kan genieten van diverse voordelen:

 • Flexibele werktijden
 • Laptop en gsm
 • Terugbetaling openbaar vervoer en fietsvergoeding
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Lerarenkaart
 • Gunstige vakantieregeling
 • Maaltijden in de studentenrestaurants

Je hebt een rol met invloed op strategisch niveau, waarbij je netwerkt in een breed veld. Je bouwt mee aan het hoger onderwijs van de toekomst met een maatschappelijke impact.

 

Meer informatie
Selectieprocedure

Kandideren kan tot en met 21/05/2021 en enkel via onze vacaturesite https://ses.ehb.be.
Je maakt eerst een account aan waarbij je jouw gegevens invult en de nodige documenten oplaadt. Eens geregistreerd dien je ook effectief te solliciteren voor deze vacature. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail. Bij vragen of problemen mail je naar ses@ehb.be.

Je sollicitatiedossier bevat je motivatiebrief, je relevant diploma en je cv waarin je jouw affiniteit met het onderwijs in het algemeen of met het hoger onderwijs in het bijzonder aantoont. Je voegt ook een beknopte visietekst op de functie van directeur van het RITCS toe.

De selectieprocedure verloopt als volgt:

 1. Je dossier wordt afgetoetst aan de toelatingsvoorwaarden door de selectiecommissie;
 2. De commissie maakt tevens een eerste selectie a.d.h.v. je motivatiebrief, cv en visietekst. Bij deze selectie wordt gekeken naar je competenties, ervaring, kennis en visie.
 3. Op basis van deze voorselectie worden weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie op 03/06/2021. De commissie beoordeelt hierin de kennis en competenties van de kandidaten en bepaalt welke kandidaten worden toegelaten tot het assessment.
 4. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment door een externe selectiepartner. Deze gaan door in de periode van 07/06 t.e.m. 11/06/2021.
 5. Indien nodig volgt een tweede selectiegesprek op 15/06/2021.
 6. De selectiecommissie bepaalt welke kandidaten geschikt zijn en geeft deze alfabetisch door aan de secretaris van de Departementsraden en de Raden van de Schools of Arts.
 7. De betrokken Raad brengt advies uit over elke kandidaat tegen 23/06/2021.
 8. Op basis van al deze elementen draagt de selectiecommissie de drie hoogst gerangschikte kandidaten voor aan het College van Bestuur, deze beslist op 06/07/2021 finaal over de aanstelling.

Als hogeschool in het superdiverse Brussel willen we een weerspiegeling zijn van de maatschappij. Zowel EhB als RITCS hechten veel belang aan inclusiviteit. Aarzel niet om te solliciteren. De selecties gebeuren op grond van competenties ongeacht gender, origine, leeftijd of functiebeperking…

Belangrijke data

Afsluitdatum vacature: 21/05/2021
Selectiegesprek: 03/06/2021
Assessment center: 07/06/2021 – 11/06/2021
Bijkomend selectiegesprek (indien nodig): 15/06/2021
Advies Raad School of Arts: 23/06/2021
Beslissing College van Bestuur: 06/07/2021
Indiensttreding: 01/10/2021

 

Vragen?
 • Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Johan Dhondt, algemeen directeur ad interim, via johan.dhondt@ehb.be
 • Bij vragen over de procedure kan je mevr. Britt Fonderie, directeur personeel, contacteren via britt.fonderie@ehb.be
 • Heb je vragen of problemen bij het solliciteren via SES dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be

Details

Referentienummer
RITCS/2021/DD/01
Volume
100%
Type vacature
Onderwijzend personeel
Vereist niveau
Master
Departement
RITCS
Duur
-
Afsluitdatum