Departementaal directeur Mens & Maatschappij (100%)

Ingediend door evi.tilkens op do, 02/01/2024 - 10:23
MM

Sociaal engagement, breed maatschappelijk inzicht en honger naar kennis - deze drie pijlers vormen de basis van ons departement Mens & Maatschappij (M&M). Je vindt ons niet meer alleen in campus Bloemenhof - aan het mooiste pleintje van Brussel - maar we staan ook paraat op de gloednieuwe campus Kanal, beide in de hippe Dansaertbuurt. Naast onze 11 professionele bacheloropleidingen bieden we ook 6 graduaatsopleidingen aan, waarvan enkele op campus Leuven. Bovendien zorgen we via meerdere onderzoekscentra voor hoogstaand praktijkgericht onderzoek en dienstverlening.

Wil jij eindverantwoordelijke worden van dit fascinerende departement? Als directeur neem je de operationele leiding op en zorg je voor een efficiënte organisatie, steeds rekening houdend met de decretale bepalingen, relevante wetgeving en interne protocollen.

Je implementeert de hogeschoolbrede missie, visie en strategische plannen binnen jouw departement en verzekert een correcte uitvoering van de beslissingen van de bestuursorganen. Je zet in op stakeholdersmanagement en werkt verbindend, vooruitziend en veranderingsgericht. Samen met je collega directeurs (departementale en administratieve) neem je wekelijks deel aan het directieteam, voorgezeten door de algemeen directeur. Je communiceert transparant de daar genomen beslissingen naar je medewerkers.

Als voorzitter van de departementsraad, bereid je deze voor samen met de secretaris, leid je de vergadering en ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen. Daarnaast overleg je regelmatig met je opleidingshoofden en leid je de personeelsvergadering.

Je motiveert en coacht het onderwijzend en administratief personeel. Samen met je opleidingshoofden en de departementaal coördinator zorg je voor de nodige ondersteuning en professionaliseringsmogelijkheden. Je coördineert de opmaak en uitvoering van de jaarlijkse begroting, wakend over een efficiënte aanwending van de personele en financiële middelen.

In overleg met je opleidingshoofden leg je de studieprogramma’s, onderwijsactiviteiten en het pedagogisch concept vast volgens de onderwijsvisie van EhB. Je staat in voor de opvolging van de onderzoeksprojecten, maatschappelijke dienstverlening, internationalisering en studentenbegeleiding. Je bent eindverantwoordelijke voor een goed verloop van visitaties en zorgt voor kwaliteitsbewaking. Via jouw contacten in het werkveld zorg je dat de opleidingen steeds aangepast worden aan de noden van de arbeidsmarkt.

We zijn zeer trots op onze band met Brussel. In een diverse en steeds veranderende grootstedelijke context wil EhB via Nederlandstalig onderwijs kansen scheppen voor onze jongeren. We staan daarbij garant voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek hoger onderwijs met sterke programma’s die in synergie zijn met onderzoek, kunstontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op diversiteit, kritisch (zelf)onderzoek en het verwerven van nieuwe maatschappelijke inzichten. Onze missie steunt op humanistische waarden en streeft naar individuele ontplooiing voor alle medewerkers en studenten, in vrijheid en wederzijds respect.

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de betrekking van departementaal directeur moet de kandida(a)t(e) op de uiterste inschrijvingsdatum:
1° in het bezit zijn van een diploma van master of gelijkwaardig;
2° over minimaal 7 jaar professionele werkervaring beschikken waarvan minimaal 2 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring;
3° voldoen aan de voorwaarden van artikel V 106 van de Codex Hoger Onderwijs.

Heb je een buitenlands diploma, met uitzondering van Nederland, voeg dan ook een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toe.

Jouw profiel

Je beschikt over volgende competenties:

 • EhB-mindset – Vanuit een pluralistische houding draag je de waarden, visie en missie van de hogeschool uit en promoot je het EhB-gevoel binnen je departement. Je durft jezelf in vraag stellen, bent milieubewust en omarmt diversiteit. Je hart klopt voor Brussel en je werkt graag in en met de grootstedelijke context.
 • Onderwijsaffiniteit - Je hebt inzicht in en affiniteit met het (hoger) onderwijs in Vlaanderen en Brussel, zowel bestuurlijk als onderwijsmatig. Daarnaast heb je affiniteit met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en het werkveld. Je kent de maatschappelijke en technologische evoluties die betrekking hebben op de opleidingen binnen M&M.
 • Leidinggeven - Als gedreven people manager ondersteun en begeleid je jouw team van professionele experts. Je kan een grote groep mensen (ongeveer 375 collega’s en 3000 studenten) aansturen en motiveren. Je stimuleert hen bij het ontwikkelen van hun talenten, rekening houdend met mentaal welzijn en werkplezier. Hiervoor creëer je een veilige werksfeer waar vertrouwen en wederzijds respect deel uitmaken van de cultuur en waar overleg centraal staat. Je hebt aandacht voor diversiteit en je inclusief beleid weerspiegelt zich binnen het docententeam, ATP-team en de leidinggevenden. Meer informatie over onze visie op leiderschap vind je op onze website.
 • Bruggen bouwen – Je brengt mensen samen en bouwt duurzame relaties op met interne en externe stakeholders. Vanuit je sterk verbindend vermogen vergroot je de organisatie-identificatie en de verbondenheid van de medewerkers en studenten met M&M. Waar nodig treedt je op als buffer naar andere diensten. Je bent sterk communicatief en draagt als ambassadeur positief bij tot de reputatie van EhB/M&M.
 • Strategisch denken – Je ontwikkelt een heldere visie in lijn met het DNA van het departement M&M in hartje Brussel. Je houdt hierbij rekening met de uitdagingen waar corona ons mee geconfronteerd heeft en denkt na over vernieuwingen op vlak van onderwijs, werkorganisatie, structuren en aanpak. Je formuleert realistische verwachtingen over de concrete acties die nodig zijn om de strategische doelstellingen te halen en over de rol van je medewerkers. Je betrekt medewerkers en studenten bij het uitwerken en implementeren. Je houdt ook rekening met het belang van internationalisering, onderzoek en het aangaan van partnerschappen. Je brengt je boodschap helder, inspirerend en transparant.
 • Ondernemingszin – Vooruitstrevend en met de nodige entrepreneurial spirit zoek je proactief naar verandering. Je kan jouw medewerkers warm maken voor de nodige vernieuwingen. Je laat je hierbij bijstaan door expertise die noodzakelijk is voor het managen van een groot departement.
 • Besluitvaardig – Vanuit je verantwoordelijkheidszin treed je kordaat en doortastend op. Je durft knopen doorhakken, ook in crisissituaties of onder stress. Je zorgt voor een transparante besluitvorming zodat iedereen je keuze begrijpt. Je durft ook bij weerstand de confrontatie aan te gaan en je argumentatie uit te leggen aan je medewerkers.
 • Flexibiliteit - Onverwachte wendingen zoals de coronacrisis scherpen je flexibiliteit en creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent gemotiveerd om bij te leren en stimuleert deze houding ook bij anderen.

Je vindt meer informatie over de taakomschrijving en het profiel van een departementaal directeur in onze generieke functieomschrijving.

Wij bieden

Je wordt aangesteld in het ambt van hoofdlector (ss509) en krijgt daarbovenop een mandaatsvergoeding die 20% van het loon van een lector (ss502) bedraagt.

Interne kandidaten die reeds aangesteld zijn in een hogere salarisschaal behouden hun ambt maar bij hen wordt de mandaatsvergoeding pro rata aangepast.

De aanstelling als departementaal directeur is voor een periode van vier jaar. Na deze vier jaar kan je bij een positieve evaluatie nogmaals vier jaar heraangesteld worden.

Je wordt steeds bezoldigd volgens je anciënniteit. Naast geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.

Je kan genieten van diverse voordelen:

 • Flexibele werktijden
 • Laptop en gsm
 • Terugbetaling openbaar vervoer en fietsvergoeding
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Lerarenkaart
 • Gunstige vakantieregeling
 • Maaltijden in de studentenrestaurants

Je hebt een rol met invloed op strategisch niveau, waarbij je netwerkt in een breed veld. Je bouwt mee aan het hoger onderwijs van de toekomst met een maatschappelijke impact.

Meer informatie

Selectieprocedure
Kandideren kan tot en met 07/03/2024 en enkel via onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Je maakt eerst een account aan waarbij je jouw gegevens invult en de nodige documenten oplaadt. Eens geregistreerd dien je ook effectief te solliciteren voor deze vacature. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail. Bij vragen of problemen mail je naar ses@ehb.be.

Je sollicitatiedossier bevat je motivatiebrief, je hoogste diploma en je cv waarin je jouw affiniteit met het onderwijs in het algemeen of met het hoger onderwijs in het bijzonder aantoont. Je voegt ook een beknopte visietekst op de functie van directeur M&M toe.

De selectieprocedure verloopt als volgt:

 1. Je dossier wordt afgetoetst aan de toelatingsvoorwaarden door de selectiecommissie;
 2. De commissie maakt tevens een eerste selectie a.d.h.v. je motivatiebrief, cv en visietekst. Bij deze selectie wordt gekeken naar je competenties, ervaring, kennis en visie.
 3. Op basis van deze voorselectie worden weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie op 19/03/2024. De commissie beoordeelt hierin de kennis en competenties van de kandidaten en bepaalt welke kandidaten worden toegelaten tot het assessment.
 4. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment door een externe selectiepartner. Deze gaan door in de periode van 25/03/2024 t.e.m. 23/04/2024.
 5. Indien nodig volgt een tweede selectiegesprek op 30/04/2024.
 6. De selectiecommissie bepaalt welke kandidaten geschikt zijn en geeft deze alfabetisch door aan de secretaris van de Departementsraden en de Raden van de Schools of Arts.
 7. De betrokken Raad brengt advies uit over elke kandidaat tegen 08/05/2024.
 8. Op basis van al deze elementen draagt de selectiecommissie de drie hoogst gerangschikte kandidaten voor aan het College van Bestuur, deze beslist op 28/05/2024 finaal over de aanstelling.

Als hogeschool in het superdiverse Brussel willen we een weerspiegeling zijn van de maatschappij. Zowel EhB als M&M hechten veel belang aan inclusiviteit. Aarzel niet om te solliciteren. De selecties gebeuren op grond van competenties ongeacht gender, origine, leeftijd of functiebeperking…
 

Belangrijke data
Afsluitdatum vacature: 07/03/2024
Selectiegesprek: 19/03/2024
Assessment center: 25/03/2024 tot en met 23/04/2024
Bijkomend selectiegesprek (indien nodig): 30/04/2024
Advies departementsraad: 08/05/2024
Beslissing College van Bestuur: 28/05/2024
Indiensttreding: zo snel mogelijk

Vragen?
 • Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met dhr. Dennis Cluydts, algemeen directeur van EhB, via dennis.cluydts@ehb.be
 • Bij vragen over de procedure kan je mevr. Britt Fonderie, directeur personeel, contacteren via britt.fonderie@ehb.be
 • Heb je vragen of problemen bij het solliciteren via SES dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be

Details

Referentienummer
MM/2024/DD/01
Volume
100%
Type vacature
Administratief technisch personeel
Aard tewerkstelling
Departementaal directeur
Vereist niveau
Master
Departement
Mens & Maatschappij
Afsluitdatum