Tuin+ Pers en Publicaties

Onze wetenschappelijke publicaties

De Smet, A., Meysmans, G. & Goossens, S. (2018): Illustrating how research-by-design can inspire a transition when dreams are in conflict with reality. In: Delarue, S. & Dufour, R. (Eds.), Landscapes of Conflict, ECLAS Conference 2018, Ghent, Belgium, Conference Proceedings. University College Ghent - School of Arts - Landscape & Garden Architecture and Landscape Development.

De Smet, A. & Van Reusel, H. (2017): How one tree can change the future of a neighbourhood, The ‘Boerenhof’-site as an example of tactical urbanism. In: Dewaelheyns, V., Saltzman, K. & Jakobsson, A.: 2016d: Strategic Gardens and Gardening, Special Issue to Landscape and Urban Planning.

De Smet A. (2016): ‘Institutionele tuinen’, een schat aan potentieel te delen ruimte, Hoe de private logica eigen aan deze plekken te sturen in de richting van meer collectieve doelstellingen?. In: van der Lecq R.,Vanempten E. (eds.), Verruimen. Bijdragen aan de Plandag 2016.

Onze werkveld gerichte publicaties

Van Damme, Sylvie; Foré, Pieter; Huigens, Els; Van den Abeele, Jean-François; Meysmans, Geert; De Smet Aurelie en Verhoestraete, David (Eds.) (2017): Vademecum. Duurzaam ontwerpen van groene ruimten, Garant Uitgevers

Vanbutsele S., De Smet, A. & Dewaelheyns, V., Tritsmans, B. (2018). Exploring semi-natural space in the Val de Béguines. In: Dewaelheyns, V., Leinfelder, H. & Gullinck, H. (Eds.) (2018): Challenging the boxes. Interfaces in landscape and land use, Gompel & Svacina, pp 132-145

Foré P., Delarue S., Meysmans G. (2016). Mechels groen, De rol van beplanting en groenbeheer in een stedelijke context. In: Ruimte 29, 1

De Smet A., Meysmans G., Verhoestraete D. (2016a). Mijn tuin, uw groen, Welke rol kan (semi-)privaat groen in stedelijke groenplannen spelen?. In: Ruimte 32, 1

De Smet A., Meysmans G., Verhoestraete D. (2016b). Welkom in mijn tuin, Betrekken van (semi-)privaat groen in stedelijke groenvisies en -plannen. In: Groencontact 2016, 43 [3]

Dewaelheyns V., De Smet A. (2016). Inzetten op de meerwaarde van voortuinen, Verborgen goud in de tuin. In: Tijdschrift Publieke Ruimte 20/2016

De Smet A., Dewaelheyns V., Meysmans G., Goossens S. (2015). Welkom in mijn tuin! Strategische rol van (semi-)private tuin- en stadslandschappen. In: Groencontact 2015, 41 [1]

Publicaties in de algemene pers (door & over ons)

De Smet, A. & Meysmans, G. (2018). Blij met mijn tuin, Van vogeltuin tot tuinenlandschap. In: Mens & Vogel, driemaandelijks tijdschrift door Vogelbescherming Vlaanderen vzw, 56/1, pp 42-54

Thijskens, G. & Meysmans, G. (2018). Een daktuin in de stad. In: Seizoenen, Tweemaandelijks tijdschrift van Velt, pp 32-35

Goossens, S. (2017). Vele kleintjes maken één groot tuincomplex. Voorwoord voor ‘Fokus Mijn Tuin, Februari 2017’ door Smart Media (bijlage bij Het Nieuwsblad)

Meysmans G. (2017). Meer groen doet wonderen. In: EhB! magazine #18 lente 2017

KC tuin+, infopunt Publieke Ruimte (initiatiefnemenrs) (2017). Open brief aan minister Weyts over bomen langs gewestwegen. Gepubliceerd via De Redactie.

Van Dael J. (2016). Opvallend op Green Expo: Kenniscentrum Tuin+ plaatst private tuin in perspectief. Online gepubliceerd op 

Tuinhier vzw (2016). TUINMERK - Wat is het Ecologisch Tuinkeurmerk?. In: Tuinhier magazine juni 2016

Dewaelheyns V. (2016). Onze tuin, een wapen tegen de klimaatverandering, Jouw tuin helpt het klimaat. In: Mag. Vlaams-Brabant Winter 2016

Vilt, 2015. Vlaming strooit te kwistig meststoffen in zijn tuintje.

 

Andere output

20.03.2019 - Lezing door KC tuin+ (Aurelie De Smet) op de Klimaatlesmarathon georganiseerd door de VUB (Brussel) - meer info.

08.11.2018 - Avondsymposium georganiseerd door de Milieuraad van Roeselare, de West-Vlaamse Milieufederatie vzw en Kenniscentrum tuin+ (met de steun van WVI en de Commensalist) over hoe ‘Tuinen inzetten binnen groen- en klimaatactieplan’ (Roesselare). meer info.

23.10.2018 & 06.11.2018 - Lezing door KC tuin+ (Piet Minten) op Themadag en workshop 'Mogelijkheden voor weginfrastructuur binnen wijzigende maatschappelijke context' georganiseerd door Infopunt Publieke Ruimte (Gent & Leuven) - meer info.

04.09.2018 - Lezing ‘Meerschalig, meerlagig en meervoudig; handvaten voor het ontwerpen van duurzame groene ruimte voor klimaatneutrale steden en wijken van morgen door KC tuin+ (Aurelie De Smet) & Ontwerpbureau Fris in het Landschap (Els Huygens) op seminarie "Green Cities for a Sustainable Europe" (ihkv de vakbeurs GREEN in Flanders Expo Gent) - meer info.

17.04.2018 - Presentatie KC tuin+ & stand KC tuin+ op EhB Avenue - De kracht van praktijkgericht onderzoek (Brussel) - meer info.

12 & 13.03.2018 - Stand EhB Lta/tuin+ op Congres Publieke Ruimte 2018 (Gent).

12.03.2018 - Medewerking aan inhoudelijke programmatie B2B-dag & opzet en begeleiding wedstrijd voor ontwerpers in het kader van de beurs INSIDE/OUT 2018 (Gent) - meer info.

30.03.2017 - Lezing ‘Collectieve groene ruimte: private grond, publiek belang’ i.s.m. LNE op Congres Publieke Ruimte 2017 (Mechelen)

26.09.2016 - Lezing ‘De tuin als plus? Een verkenning van jouw rol als groenprofessional’ op Green Expo 2016 / Dag van de tuin- en landschapsarchitect en tuinaannemer (Gent)

21.04.2016 - Presentatie resultaten ‘Welkom in mijn tuin’-onderzoek op Groensafari Draaiboek Groenplan i.o. ANB (Sint-Niklaas)

23.09.2015 - Lezing & workshop op studiedag ‘Beheerplannen’ i.s.m. Jan Bleys (studiebureau Arshorti) i.o. VLM (Brussel)

22.05.2015 - Presentatie KC tuin+ op UAB Wetenschapscaravaan (Plantentuin Meise)