Tuin+ Dienstverlening

Onze dienstverlening

Naast een onderzoekscel, waarin kennis wordt opgebouwd die op innovatieve manieren kan ingezet worden in het werkveld, is het kenniscentrum tuin+ ook een Laagdrempelig Expertise en Dienstencentrum (LED), waarin concrete vragen uit het werkveld op een wetenschappelijke verantwoorde manier worden behandeld en een vormingscentrum, dat informatie, advies, ondersteuning en opleidingen aan professionelen aanbiedt.

Het kenniscentrum tuin+ kan een brede waaier aan expertise inzetten, waaronder: 

  • ontwerpend onderzoek
  • ruimtelijke analyse & ecologisch terrein onderzoek
  • case studie onderzoek & historisch onderzoek
  • actie onderzoek (opzetten van pilootprojecten)

Mogelijke dienstverlening kan bijvoorbeeld gericht zijn op:

  • het ontwikkelen, uittesten en illustreren van alternatieve en innovatieve groenconcepten en -typologieën,
  • het formuleren van plannings-, inrichtings- en ontwerpaanbevelingen,
  • het opstellen van beleids- en ontwikkelings- en beheerstrategieën,
  • het organiseren van opleidingen en het begeleiden van sensibiliserings- en communicatiecampagnes.

 

 

Voorbeelden dienstverleningsprojecten

Zelfpluktuin KTA Zavelenberg

academiejaar '17-'18

In het kader van het atelier 'ontwerpen - publieke ruimte' werken de studenten Landschaps- en tuinarchitectuur (S4 en S5F) aan een ontwerp voor het schoolterrein van het KTA als semi-private groene recreatieve ruimte. Een deel van het ontwerp zal gerealiseerd worden in het kader van de Bruss-it een subsidie van de VGC, aangevraagd door het KTA Zavelenberg met ondersteuning van het Kenniscentrum tuin+.

Meer informatie over het project 'Een zelfpluktuin als brug tussen twee werelden'.

Organisatie & begeleiding: Geert Meysmans, Steven Goossens & Evert De Baere

Regentpark

academiejaar '16-'17

Op vraag van de bewoners van 'het Regentpark' in Antwerpen ontwikkelden de laatste jaarsstudenten Landschaps- en tuinarchitectuur in hun bachelorproef verschillende visies op het 'park' rond deze jaren '60 woonontwikkeling.

Organisatie & begeleiding: Jef De Bièvre, Geert Meysmans, Wim Collet, Geert Van De Put, Jelle Vander Mynsbrugge, Erik Van Mullen, Piet Minten & Katja Booghs

Steunpunt Tuinen

2017 - 2018 - 2019

In het kader van de 'tuinencampagne' van de provincie Vlaams-Brabant maakt het kenniscentrum tuin+ deel uit het Steunpunt Tuinen. Doelstelling van de tuinencampagne is het inspireren en begeleiden van Vlaams-Brabantse tuiniers bij het inzetten van hun tuin voor de ondersteuning van biodiversiteit en klimaatadaptatie.

link naar de website van het Steunpunt Tuinen

Contactpersoon: Aurelie De Smet

Het Vinne en de Getevallei

academiejaar '14-'15

In opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant werden de studenten van het 3de jaar Landschaps- en tuinarchitectuur ingeschakeld om het Vinne en zijn omgeving eens 'anders te bekijken'. Onder begeleiding van ontwerp- en beplantings-docenten dachten ze na over de ontwikkelingsmogelijkheden van het Vinne en het landschap van de Getevallei tussen Zoutleeuw, Drieslinter en Budingen.

Organisatie & begeleiding: Jef De Bièvre, Geert Meysmans, Wim Collet, Geert Van De Put, Jelle Vander Mynsbrugge, Erik Van Mullen, Piet Minten & Katja Booghs

Kasteelpark Hoensbroek

academiejaar '14-'15

In opdracht van de Stad Heerlen werden de studenten van het 3de jaar Landschaps- en tuinarchitectuur ingeschakeld om het uniek waterslot Hoensbroek (in Heerlen, Zuid-Limburg) en zijn omgeving te valoriseren. Onder begeleiding van ontwerp- en beplantings-docenten werd nagedacht over de ontwikkelingsmogelijkheden van kasteelpark en over landschappelijke ontwikkelingen voor de vallei van de Geleenbeek.

Organisatie & begeleiding: Jef De Bièvre, Geert Meysmans, Wim Collet, Geert Van De Put, Jelle Vander Mynsbrugge, Erik Van Mullen, Piet Minten & Katja Booghs