Studentenvertegenwoordiging

affiche verkiezingen

Wil je mee richting geven aan de toekomst van EhB? Word studentenvertegenwoordiger! Je leert er onderhandelen, in dialoog gaan en deelnemen aan besluitvorming én je laat het EhB-bestuur voelen wat er leeft bij de studenten. Bovendien is een mandaat als studentenvertegenwoordiger zeker een troef op je cv.

Nieuwe studentenraad 2019

Wil je een mandaat als studentenvertegenwoordiger, dan stel je je kandidaat voor de Studentenraad. Deze raad behandelt onderwijs- en studentgerichte onderwerpen. Zo komt onder meer de onderwijs- en examenregeling aan bod. De Studentenraad kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen, die dan besproken worden in de andere raden van de hogeschool. De Studentenraad telt 24 leden die jaarlijks verkozen worden (4 studenten per departement / School of Arts).

Onder de leden van de Studentenraad worden afgevaardigden gekozen die zetelen in o.m. de Departementsraad, de Stuvo-Raad en de Raad van Toezicht van EhB. We vertellen je graag in enkele punten hoe elke raad is samengesteld en wat de bevoegdheden zijn. Lees dit artikel uit 2016.

Heb je nog vragen over studentenvertegenwoordiging? Dan kan je terecht bij annemie.de.rouck@ehb.be.  

 

Stel je nu kandidaat!

Tot 9 oktober 2019 (9.30u) kan je je kandidaat stellen voor de Studentenraad. Je doet dat als 'koppel' van telkens 1 man en 1 vrouw. Zo wil de Erasmushogeschool Brussel ervoor zorgen dat mannen en vrouwen even sterk vertegenwoordigd zijn in haar bestuur.

We zoeken studentenvertegenwoordigers voor:

  • Design & Technologie: 2 koppels (van telkens 1 man en 1 vrouw)
  • Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur: 1 koppel (van telkens 1 man en 1 vrouw)
  • Onderwijs & Pedagogie: 2 koppels (van telkens 1 man en 1 vrouw)
  • RITCS: 1 koppels (van telkens 1 man en 1 vrouw)
  • KCB: 1 koppel (van telkens 1 man en 1 vrouw)
  • HOB: 1 koppel (van telkens 1 man en 1 vrouw)

Dit zijn de documenten om je kandidaat te stellen:

De verkiezingen zelf lopen van maandag 17 oktober 2019 t.e.m. 24 oktober 2019.