Praktijkgericht onderzoek

Het grootste deel van het onderzoek aan de Erasmushogeschool is van praktijkgerichte aard. Met dit onderzoek trachten we antwoorden te bieden op actuele, maatschappelijke en economische noden of opportuniteiten uit het werkveld. Elk onderzoek wordt gevoerd in samenwerking en overleg met partners uit het betreffende werkveld. De output van dit onderzoek is bovendien rechtstreeks vertaalbaar naar concrete toepassingen voor het werkveld.

 

Kruisbestuiving

Naast de kruisbestuiving met het werkveld is ook de verwevenheid van onderwijs en onderzoek een belangrijk aandachtspunt. Er wordt telkens gezocht naar onderzoeksprojecten die ook een meerwaarde kunnen bieden voor de opleiding. Daarom worden ook studenten ingezet in het onderzoek, telkens onder begeleiding van een deskundige onderzoeker of docent.

Studenten aan het werk in een lab

Kenniscentra

Alle praktijkgericht onderzoek wordt gevoerd in kenniscentra die verbonden zijn aan een departement of opleiding. In die kenniscentra zijn telkens een aantal onderzoekers actief die verschillende projecten uitvoeren binnen een duidelijk afgebakend wetenschappelijk domein.

Elk kenniscentrum heeft een specifiek dienstverleningsaanbod, opgebouwd vanuit de verworven expertise en voortdurend geoptimaliseerd via het gevoerde onderzoek. De onderzoekers beiden hun diensten aan in de vorm van kortere dienstverlening zoals intakegesprekken of via een langer engagement met een dienstverlenings- of onderzoekscontract.

Onze zes kenniscentra

Applied Futures Research - Open Time

Toekomstdenken is geen luxe, maar een noodzaak. Maak daarom kennis met onze toekomstonderzoekers. Bekijk met hen welke tools en technieken je kan gebruiken om de toekomst van je onderneming of organisatie te verkennen.

Biomedical Science Center Brussels

Maak kennis met de werking van ons Open Biolab. Bekijk welke microbiologische testen je bij ons kan laten uitvoeren en maak kennis met de DIY-testen en analyses van EhB waarmee je zelf in organisatie, klas, vereniging of thuis microbiologische testen kan uitvoeren.

Brussels Integrated Care

De onderzoekers van het kenniscentrum Brussels Integrated Care geven zorgprofessionals antwoorden op de actuele uitdagingen van de gezondheidszorg, met een specifieke focus op verpleeg- en vroedkundigen. Bekijk met hen hoe geïntegreerde zorgpaden en een zorgaanbod op maat van de zorgvrager er kan uitzien.

Mobile & Wearable

Welke mobiele applicaties kan ik gebruiken om de werking van mijn bedrijf of organisatie te versterken? Wij tonen je alle mogelijke concepten en bekijk welke we voor jou kunnen ontwikkelen.


Tuin+

Hoe maak je beter gebruik van groene ruimtes voor je (werk)omgeving? Maak kennis met alternatieve visies en concepten voor het ontwerp, de inrichting en het beheer van open en groene ruimtes.

Urban Coaching & Education

Hoe ga je als pedagogisch professional om met talige, culturele en levensbeschouwelijke diversiteit in de klas of de kinderopvang? Hoe kan je deze diversiteit omzetten in een meerwaarde? De onderzoekers van kenniscentrum Urban Coaching & Education bieden je antwoorden.