EhB+, Centrum voor permanente vorming

De Erasmushogeschool Brussel heeft, naast haar reguliere studieaanbod, diverse postgraduaten en bij- en nascholingen. Beiden zijn van hoge kwaliteit en de meerwaarde ervan is gegarandeerd. De korte bij- en nascholingen zorgen ervoor dat je de voeling met de praktijk en de evoluties in je vakgebied niet uit het oog verliest.

Via deze link zie je een actueel overzicht.

 

Docent overloopt opdracht bij computer

Wat zijn postgraduaten en bij- en nascholingen?

De postgraduaten hebben als doel je professionele skills te verbreden en te verdiepen. Ze tellen minimum 20 studiepunten. Als je de opleiding volledig hebt afgerond, ontvang je een getuigschrift.

De bij- en nascholingen zijn korter van duur. Ze zorgen ervoor dat je de voeling met de praktijk niet verliest en de evoluties in je vakgebied op de voet blijft volgen. Na afloop ontvang je een attest.

Dit is de lijst met het huidige aanbod.

 

Kies voor kwaliteit

Voor de ontwikkeling van haar aanbod werkt EhB+ samen met externe beroepsverenigingen, kenniscentra, andere hogescholen, de associatiepartner VUB of met andere partners, zoals het UZ Brussel. Ook wordt waardevolle expertise van het EhB-personeel gevaloriseerd. Zo garanderen we een hoge inhoudelijke kwaliteit van de lessen.

Met het aanbod van bij- en nascholingen en postgraduaten spelen we actief in op de noden van de markt en het werkveld. De opleidingen zijn modulair en gericht, met aandacht voor de Brusselse context, actuele maatschappelijke ontwikkelingen en innovatieve opleidingsvormen.