De Studentenraad

Over alle onderwerpen die de studenten rechtstreeks aanbelangen, raadplegen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur vooraf de Studentenraad, vooral over de onderwijs- en examenregeling en de evaluatie van het onderwijzend personeel door de studenten in het kader van de kwaliteitsbewaking. De Studentenraad kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen.

Samengevat: de studentenraad

  • Behandelt onderwijs- en studentengerichte onderwerpen. Kan op eigen initiatief adviezen uitbrengen, die dan besproken worden in de andere raden van de hogeschool.
  • Telt 24 studenten.
  • De studentenvertegenwoordigers worden jaarlijks verkozen door de studenten van hun departement of School of Arts.
  • Studenten stellen zich kandidaat in koppel. Elk koppel bestaat uit een man en een vrouw.
  • De Erasmushogeschool Brussel telt 4 departementen en 2 Schools of Arts. Per departement / School of Arts worden dus twee koppels verkozen.
  • Elk koppel maakt deel uit van de Studentenraad. De leden van de Studentenraad bepalen onderling wie van hen een mandaat opneemt in de overige raden.
  • Voor de Raad van Toezicht, de Departementsraden en de Raden van de Schools of Arts duidt de Studentenraad telkens 1 koppel aan. 

Je kan verschillende mandaten combineren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te zetelen in de Studentenraad, de Raad van Toezicht, de Departementsraad en de Stuvo-Raad.

We vertellen je graag in enkele punten hoe elke raad is samengesteld en wat de bevoegdheden zijn. Uiteraard kan je ook terecht op de facebookpagina van de Studentenraad.  

Heb je vragen over studentenvertegenwoordiging? Dan kan je terecht bij annemie.de.rouck@ehb.be.

Wil je mee richting geven aan de toekomst van EhB? Word studentenvertegenwoordiger!

Je leert er onderhandelen, in dialoog gaan en deelnemen aan besluitvorming én je laat het EhB-bestuur voelen wat er leeft bij de studenten. Bovendien is een mandaat als studentenvertegenwoordiger zeker een troef op je cv!

Wil je een mandaat als studentenvertegenwoordiger, dan stel je je kandidaat voor de Studentenraad.De Studentenraad telt 24 leden die jaarlijks verkozen worden (4 studenten per departement of School of Arts). Je ontvangt via mail een oproep om deel te nemen.

 

    studentenraad 2016